ทั่วไป

 

เครื่องสกรีน DFT DTF ระบบฟิล์มทรานเฟอร์

ผู้สนับสนุน

เครื่องสกรีน DFT DTF ระบบฟิล์มทรานเฟอร์ 

เทคโนโลการพิมพ์ล่าสุดที่เพิ่งออกมาไม่นานและได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2020 ก็คือเครื่องสกรีนเสื้อระบบฟิล์มทรานเฟอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ Inkjet บางท่านเรียกว่า DFT บางท่านเรียกว่า DTF แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็หลัการทำงานเหมือนกันโดยเทคโนโลยีนี้ถูกคิดค้นต้นกำเนิดมากจากประเทศจีน โดยที่หมึกเป็นหมึกประเภท Pigment ink หมึกกันน้ำชนิดนึงเหมือนหมึกกันน้ำที่เราใช้ มีความคล้ายหมึกพิมพ์เสื้อระบบพิมพ์ตรงอย่าง DTG แต่ DTG จะมีข้อด้อยตรงที่จะสามารถทำได้แต่ผ้าคอตตอล 100% หรือผสมคอตตอลมากกว่า 50% ขึ้นไป  โดยระบบ DFT หรือ DTF จะดูแลง่ายกว่าและลองรับทุกผ้าแม้แต่แผ่นหนังก็ยนังสามารถนำไปรีดได้ด้วยอันตอนง่าย 
1.พิมพ์ลงบนฟิล์ม
2.โรยผงกาว 
3.อบหรือให้ความร้อนเพื่อให้กาวละลายติดฟิล์ม 
4.รีดลงบนผ้าชนิดต่างๆ สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีขายในปัจจุบันจะมีด้วยกันหลายแบบเลือกแต่หากแยกกันตามขนาดเครื่องจะมีหน้า กว้าง 70cm และเครื่องที่แปลงขึ้นมาขนาดเล็ก A3 โดยที่เครื่องหน้ากว้าง 70cm จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบ 2 หัวพิมพ์ส่วนมากจะใช้หัวพิมพ์ Epson 4720 โดยหัวพิมพ์แรกจะใส่การพิมพ์สี CMYK และอีกหัวพิมพ์จะจะใส่สีขาว 

เมื่อเริ่มต้นการพิมพ์ฟิล์มจะมีหน้าเพียงพักหมึกไว้ชั่วคราวแทนกระดาษโดยฟิล์มจะเป็นฟิล์มที่ทนความร้อนเรียกว่า PET Film เครื่องจะพิมพ์สีลงไปก่อนและตามด้วยสีขาวในรอบการพิมพ์เดียวกัน ทำให้เวลาเราสั่งพิมพ์ต้องกลับงานพิมพ์ให้เหมือนมองเห็นเป็นกระจกไม่งั้นจะอ่านไม่ออกเมื่อนำไปรีด 

เมื่อพิมพ์เสร็จก็จะเข้าไปยังเครื่องพ่นผงกาวอัตโนมัติ ( Spray powder Automatically )  ทำหน้าที่โรยกาวลงไปบนฟิล์มและอบให้กาวละลายติดเนื้อฟิล์มเสร็จสิ้นขั้นตอนการจัดทำงานสกรีดด้วยระบบฟิล์มทรานเฟอร์บนเครื่อง inkjet 

ส่วนเครื่องขนาด A3 ก็หลักการเดียวกันแต่จะรองรับงานปริมาณที่น้อยกว่าเนื่องจากพิมพ์ได้ช้ากว่าและกาวเราก็โรยเองได้ไม่ต้องใช้เครื่องอัตโนัมติแต่หากงานที่เราต้องการต่อวันเยอะมากก็ต้องใช้เครื่องพ่นกาวจะสะดวกสบายกว่าในการทำงาน  

ข้อดีของระบบนี้คือ 
1.รองรับทุกชนิดผ้า
2.รองรับผ้าทุกสี
3.ต้นทุนถูก
4.เราสามารถปรับโหมดการพิมพ์ให้ความหนาของงานกสรีนแตกต่างกันได้ ซึ่งจะแตกต่างจากงานเฟล็กและงานกระดาษทรานเฟอร์ 
5.ดูแลง่าย 
ข้อเสียเท่าที่เทสมายังไม่เจอแต่พบว่าหากไม่ใช้งานเป็นเวลานานสีขาวอาจจะตกตะกอนได้ให้เขย่าก่อนใช้งานแต่อาการตันเทสมาเกิน 5 เดือน ยังไม่พบอาการอุดตัน โดยเครื่องและหมึกแต่ละโรงงานจะต่างกันราคาแต่ละทีจึงแตกต่างกันเลือกตามความชอบของเราจะได้ทั้งงานพิมพ์ที่ดีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำ 


เครื่องสกรีน DFT DTF ระบบฟิล์มทรานเฟอร์,เครื่องสกรีนเสื้อราคาถูก,เครื่องสกรีนผ้าคอตตอล 100%  


บทความนี้เขียนโดย  http://www.general-a.net/  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


The latest and most popular printing technology of 2020 is the transfer film t-shirt screen printing machine. Some inkjet printers call it DFT, others call it DTF, but neither do it. What is the back of the work as well, this technology was originally invented in China. Where the ink is a type of ink, Pigment ink, a kind of waterproof ink like the waterproof ink that we use It is similar to direct printer ink like DTG, but DTG has the disadvantage that it can do but 100% cotton fabric or more than 50% cotton mix by DFT or DTF system will take care. Easier and try to get all fabrics, even leather sheets, can be ironed too.
1.Print on film
2.Sprinkle glue powder
3.Bake or heat to melt the glue, stick the film.
4. Iron on various fabrics.


For the printers currently on sale, there are several types to choose from, but if they are separated by size, they will have a 70cm width and a smaller A3 convertible, with the 70cm width printer being most of the 2 print head printers. The Epson 4720 print head is used with the first print head putting in CMYK color printing and the other with white. 


At the start of printing, the film will only temporarily hold the ink instead of paper.The film will be a heat-resistant film called PET Film, the color will be printed first and then white in the same print cycle. As a result, when we order prints, the print must be returned to look like a mirror, otherwise it will be illegible when rolled.

When finished printing, it will go to a Spray powder Automatically act as to sprinkle glue onto the film and bake for the glue to melt onto the film content. inkjet

As for A3 size machines, the same principle is the same, but will support smaller workload due to slower printing and glue, we can sprinkle by ourselves without using an automatic machine, but if the work that we need per day is a lot, it must use a spray machine That will be more comfortable to work.

The advantages of this system are
1.Supports all kinds of fabrics
2. Support fabric of all colors
3. Cheap cost
4. We can adjust the printing mode to different thickness of the grasin. This is different from flex and transfer paper works.
5. Easy care
The disadvantage as far as test has not yet met, but found that if not used for a long time, the white may settling, shake it before use, but the symptoms of clogging for more than 5 months have not found any obstruction. Each printer and ink factory are different, each price is different, so choose according to our preferences to get good, high quality and low cost printing.


DFT DTF transfer film system, cheap t-shirt screen machine, 100% cotton screen machine


This article was written by Http://www.general-a.net/
This article is written to help the user only, does not want to violate any rights if found infringement. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.