ทั่วไป

 

คู่มือการใช้งาน Epson L3110 EP1 สแกนจากตัวเครื่อง error Code ทดสอบการพิมพ์

Epson L3110  พิมพ์ สแกน  ทำสำเนา 
ระบบสี CMYK ระบบหมึก inktank แท้  
คววามละเอียดในการพิมพ์ 5760 x 1440 dpi ระบบการพิมพ์สองทิศทาง
ความเร็วในการพิมพ์ สูงสุด 33 หน้าต่อนาที  ขาวดำ / 15 หน้าต่อนาที สี  ( โหมดร่าง ) 
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 10 วินาที / 16 วินาที 
ขนาดเครื่อง กว้าง 347 ยาว 375 สูง 179 mm น้ำหนัก 3.9  
การทำสำเนา 
ความเร็วการทำสำเนา ( ISO29183) ดำ 7 รุปต่อนาที  สี 1.7 รูปต่อนาที 
ความละเอียดในการทำสำเนา 300x300dpi 
การสแกน
ระบบเซนเซอร์ CIS  
ความละเอียดในการสแกน 600x1200 dpi

การสแกนโดยการกดจากตัวเครื่อง Epson L3110 , Printer Scan to Computer 
เชื่อมต่อสาร USB และต้องติดตั้งโปรแกรม Scan 2 ไว้ก่อนพร้อมเปิดเครื่องพิมพ์รอจนขึ้นไฟเขียวค้าง จากนั้นกดปุ่ม Copy สีและ Copy ดำ  พร้อมกัน เครื่องจะเริ่มสแกนและเปิดไฟล์ให้อัตโนมัติ 

การถ่ายเอกสารแบบร่าง  Epson L3110 Copy in Draft Mode
เป็นโหมดการ Copy หรือถ่ายเอกสารเอกสาร ทำสำเนาแบบเร็ว แต่งานพิมพ์ที่ออกมาจะไม่สวยเท่าไร ให้กดปุ่มรูปหยดหมึกและปุ่ม copy สีหรือขาวดำตามที่ต้องการพร้อมกันเครื่องจะทำการทำสำเนาออกมา 

การเทส ทอสอบหัวพิมพ์จากตัวเครื่อง Epson L3110 Print Nozzle Check Pattern
การเทสสอบหัวพิมพ์กรณีที่งานพิมพ์หรืองานถ่ายเอกสารของเรามีปัญหาสีเพี้ยนหมึกออกไม่ครบ พิมพ์เป็นเส้นขาว เราสามารถเทสหรือทดสอบการพิมพ์ได้โดยไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์ ปิดเครื่องพิมพ์จากนั้นกดปุ่มเปิดและกดปุ่มรูปกระดาษยังไม่ปล่อยปุ่มเปิดจากนั้นปล่อยปุ่มเปิดเครื่องและปล่อยปุ่มกระดาษตามลำดับเครื่องจะเทสหัวพิมพ์ออกมา 

การแจ้งเตือนจากตัวเครื่องและการแก้ปัญหา Epson L3110 When an error occurs 
1.ไฟสีส้มขึ้นที่ปุ่มรูปหยดหมึกค้างไม่กระพริบ  อาจจะเกิดจากการเริ่มระบบหมึกไม่สำเร็จ  
วิธีแก้คือปิดเครื่องเอาปลั๊กไฟออกทิ้งไวสักครู่ จากนั้นเปิดเครื่องรอจนไฟขึ้นที่รูปหยดหมึก กดปุ่มรูปหยดหมึกค้างไว้ 15 วินาที เครื่องจะเริ่มระบบใหม่อีกครั้ง 

2.ไฟสีส้มขึ้นที่ปุ่มกระดาษค้างไม่กระพริบ อาจจะแจ้งเตือนว่ากระดาษหมดให้นำกระดาษไปใส่และกดปุ่มทำสำเนาสีหรือดำก็ได้ 1 ครั้ง 

3.ไฟสีส้มกระพริบที่ปุ่มรูปกระดาษ A paper jam has occurred. เครื่องแจ้งกระดาษติดให้นำกระดาษที่ติดออกโดยให้เอาปลั๊กไฟออกก่อนแล้วจึงดึงกระดาษทางด้านที่ดึงได้ง่ายหากดึงไม่มาให้ส่งซ่อม เพราะอาจจะทำให้อะไหล่อื่นๆเสีย 

4.ไฟขึ้นค้างที่ปุ่มกระดาษและปุ่มหยดหมึก อาการนี้แจ้งเครื่องทำงานผิดพลาดให้ลองปิดเครื่องเอาปลั๊กไฟออกทิ้งไว้สักครู่จากนั้นลองเปิดใหม่ หากลอง 3-4 ครั้งไม่หายน่าจะมีอะไหล่เสีย  

5.ไฟขึ้นกระพริบปุ่มกระดาษและหยดหมึก แจ้งกลไกทำงานผิดพลาด ให้ลองปิดเครื่องและเปิดใหม่ 2-4 ครั้งไม่หายมีอะไหล่เสีย มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่อง อื่นๆ 

6.A printer error has occurred. ไฟกระพริบทุกดวง  จ้งกลไกทำงานผิดพลาด ให้ลองปิดเครื่องและเปิดใหม่ 2-4 ครั้งไม่หายมีอะไหล่เสีย มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่อง อื่นๆ  อาการไฟขึ้น 2 ดวงขึ้นไปส่วนมากจะเป็นที่อะไหล่ของเครื่อง มีการทำงานผิดพลาดแต่หากเสียเราลองเปิดใหม่แล้วจะไม่หาย 


บทความนี้เขียนโดย  http://www.general-a.net/  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Epson L3110 Print Copy Scan

CMYK color system, original inktank ink system.
Printing resolution 5760 x 1440 dpi, bi-directional printing system.
Print speed of up to 33ppm, black / 15ppm, color (draft mode).
First print speed of 10 seconds / 16 seconds
Machine size: width 347, length 375, height 179 mm, weight 3.9
Copy
Copy speed (ISO29183) black, 7rpm, color 1.7ppm
Copy resolution 300x300dpi
การสแกน
CIS sensor system
Scanning resolution 600x1200 dpi

Scanning by pressing from a machine Epson L3110, Printer Scan to Computer.
USB connection and Scan 2 must be installed before the printer is turned on, wait until the green light is on. Then press the color Copy button and Black Copy button at the same time, the machine will start scanning and open the file automatically.

Epson L3110 Copy in Draft Mode
This is a Copy mode or a copy of a document. Make a fast copy But the printouts will not come out very beautiful Press the ink drop-shaped button and the color or black-and-white copy button as needed at the same time, the machine will copy out.

Print Head Test from Epson L3110 Print Nozzle Check Pattern.
Test the printhead if our print or photocopying issue has color discrepancies, incomplete ink. Print on white lines We can test or test printing without connecting the computer. Turn off the printer, then press the power button and press the paper button, still don't release the power button, then release the power button and release the paper button accordingly.

 Epson L3110 When an error occurs 

1. The orange light on the ink drop-shaped button does not blink. This may be due to an unsuccessful ink boot.
The solution is to turn off the power, leave the power plug out for a while. Then turn on the machine, wait until the light on the ink drop shape. Press and hold the ink drop-shaped button for 15 seconds. The system will restart.

2. The orange light on the paper button stays on, does not blink. It may alert you that the paper is out of paper, insert the paper and press the color or black copy button once.

3. A flashing orange light on the paper-shaped button A paper jam has occurred. The machine notifies the jam, remove the jammed paper by first removing the power plug and then pulling the paper on the easily accessible side. If not pulled, service. Because it may cause other parts to lose

4. Light up and hold the Paper button and Ink drop button. This symptom indicates a malfunction, try turning off the power, leave the power plug out for a while, and then try turning it back on.

5. A light up, a button flashing a paper and a drop of ink. Report a malfunction of the mechanism Try to turn off the power and turn it back on 2-4 times, not missing parts. Foreign objects have entered other machines.

6.A printer error has occurred.All lights flash. The mechanism is malfunctioning. Try to turn off the power and turn it back on 2-4 times, not missing parts. There is a foreign body into the other machine. 2 or more lights up, most of them are parts of the machine. There is a malfunction, but if broken, we try to open it again and it will not disappear.

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.