ทั่วไป

 

มาตรการช่วยเหลือจากธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เนื่องจากโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือจากธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เนื่องจากโควิด-19

  บัตรเครดิต :  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน* และปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน จากเดิม 10% ของยอดใช้จ่าย เป็น

     -   5% ของยอดค่าใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2563 - 2564
     -   8% ของยอดค่าใช้จ่าย  ในปี พ.ศ. 2565
     -  10% ของยอดค่าใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2566 และปีถัดไป
       แต่ทั้งนี้ ยอดชำระคืนขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

·  สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash :พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน*

· สินเชื่อบุคคล Speedy Loan : พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน

· สินเชื่อรถยนต์ : พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

· สินเชื่อบ้าน :   พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน

·  สินเชื่อ SSME : พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน และสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

     -  ดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี นาน 2 ปี ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท

     -  ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้ 


Remark: *ทั้งนี้ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันนี้จะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิม

เมื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือแล้วลูกค้าต้องจ่ายอย่างไรทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย?

·   บัตรเครดิต/สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash : ตลอดระยะเวลาพักชำระยอดที่ต้องจ่าย ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งยอดเงินต้นและดอกเบี้ย โดยไม่มีผลค้างชำระ แต่ระบบยังคงคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ เมื่อสิ้นสุดเวลาตามกำหนดพักชำระ ลูกค้าต้องชําระยอดขั้นตํ่าหรือยอดเต็มจำนวนที่เคยชําระอยู่ เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ

· สินเชื่อบุคคล Speedy Loan/สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อ SSME: ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องผ่อนชำระตามปกติ และดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านเข้าร่วมโครงการ ธนาคารจะให้ลูกค้ามาชำระดอกเบี้ยคงค้างดังกล่าวในภายหลัง

·  สินเชื่อรถยนต์ : ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวด เมื่อสิ้นสุดการพักชำระ ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติ โดยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

การคิดดอกเบี้ยช่วงพักหนี้

·  ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างพักชำระหนี้ ระบบจะนำไปพักแยกไว้ เมื่อจบโครงการช่วยเหลือแล้ว ลูกค้าสามารถกลับมาชำระต่อ โดยดอกเบี้ยที่คิดจะคิดจากเงินต้นคงเหลือของลูกค้า (ไม่นำยอดดอกเบี้ยมาคิด)

· ยกเว้นสินเชื่อรถยนต์ ที่ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

ถ้าเข้าโครงการแล้วจะสามารถกู้สินเชื่อประเภทอื่นเพิ่มในช่วงพักชำระหนี้ได้หรือไม่และสินเชื่อใหม่ที่กู้เพิ่มสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือได้หรือไม่?

·  ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่ออื่นๆ เพิ่มเติมได้ แต่การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยจะมีการพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้คืน
· ทั้งนี้ สินเชื่อใหม่ที่ลูกค้าสมัครเพิ่มเติมในช่วงการพักชำระหนี้ สามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือได้เช่นกัน

ตัวอย่างดอกเบี้ยในการช่วยเหลือสินเชื่อต่างๆของธนาคารไทพาณิชย์

ข้อมูลจาก https://www.scb.co.th/  จัดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หาข้อมูลอยู่  โดยการดำนเนินการพักหนี้สามารถทำในแอฟ  SCB EASY 

บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.