ทั่วไป

 

คอมพิวเตอร์ช้า ค้าง มัลแวร์ Malware

คอมพิวเตอร์ช้า ค้าง มัลแวร์  Malware
การใช้งานคอมพิวเตอร์อาจจะเจอปัญหาคอมพิวเตอร์ช้า บางทีก็เจออาการค้างกดอะไรไมได้อาการพวกนนี้หากไม่เกิดจากฮาร์แวร ซึ่งเป็นอะไหล่ของคอมพิวเตอร์เช่น แรม เมนบอร์ด ฮาร์ดิสก็จะเกิดจากไวรัสหรือมัลแวร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้า ค้างต้องรอเพื่อใช้งานได้ หากใช้งานไมได้ให้กดปุ่มพาเวอร์ค้างๆไว้เพื่อรีสตาร์คอมพิวเตอร์ และโหลดโปรแกรมแก้มาซึ่งในปัจจุบันมีหลายยี่ห้อโดยมัลแวร์มีหลายประเภทรวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน แรมซัมแวร์ สปายแวร์ และสแกร์แวร์ 

Malwarebytes คลิกเพื่อดาวน์โหลด 
Malwarebytes มัลแวร์ไบท์ แอนติ-มัลแวร์ เป็นโปรแกรมแก้และตรวจจับจัดการเกี่ยวกับมัลแวร์ โทรจัน ไวรัส ซึ่งเท่าที่ลองมาสามารถตรวจจับได้ดี รูปแบบโปรแกรมใช้งานง่ายที่สำคัญฟรี หรือท่านใดจะติดตั้งแบบเสียเงินก็ได้การดูแลแบบพรีเมี่ยม 
คลิกที่ Free Download  เพื่อเริ่มต้นดาวน์โหลด 

เมื่อคลิกที่ดาวน์โหลดก็จะขึ้นหน้าให้เราเลือกที่จัดเก็บ อยู่ที่เราตั้งค่าโครมด้วยเครื่องผมตั้งให้ถามที่จัดเก็บก่อนดาวน์โหลดแต่หากเราไม่ได้เลือกก็จะโหลดอัตโนมัติในตำแหน่งที่เราระบุไว้ที่โครม  

เมื่อโหลดเสร็จจะได้ไฟล์ MBSetup มาให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเริ่มการตดิตั้งแนะนำให้ปิดโปรแกรมอื่นๆที่เราเปิดไว้และเริ่มการติดตั้ง 

เลือกคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ Paesonal Computer คลิกอันนี้สำหรับผู้ที่ใช้โน๊ตบุ๊ค และเลือกที่ Work Computer สำหรับผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

คลิกที่ install เพื่อเริ่มการติดตั้ง แต่ถ้าเราต้องการตั้งค่าในการติดตั้งก็ให้คลิกที่ Advanced Options เพื่อเลือกการตั้งค่าแบบกำหนดเองแต่แนะนำให้คลิกที่ Install เลย เพราะไม่มีผลใดๆในการตั้งค่า อาจจะใช้เวลาสักครู่ในการติดตั้งโปรแกรมขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์ของเราและไวรัสที่อยู่ในเครื่องของเราหากทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ช้าก็ต้องรอสักพัก 


การติดตั้งสำเร็จ คลิกที่ Get Started และคลิกที่ Maybe later 

กรอก Email เพื่อเริ่มการทดลองใช้ 14 วัน  และคลิก Get Started เมื่อคลิกจะขึ้นหน้า Surf safer and smarter และเลือกเมนู Maybe later 


คลิกที่ Scen เพื่อเริ่มการสแกน โปรแกรมจะเริ่มสแกนโดยจะตรวจจับไวรัสในเครื่องของเราโดยดูว่าเจอหรือไม่ที่หัวข้อ Detections 

โปรแกรมจะแสดงการสแกนจากรูปตัวอย่างเป็นเครื่องผมเองก็เจอ 7 รายการด้วยกันเราต้องกด Quarantion เพื่อกำจัด ไวรัสจะมาจากไหนได้บ้างส่วนมากสำคัญสุดก็เฟลตไดร์ เว็บต่างๆ เราต้องลงโปรแกรมป้องกันไว้เพื่อไม่ให้ไวรัสเข้ามาในเครื่องเราอาจะรุ่นแรงจนเข้าวินโดไม่ได้ของเครื่องผมพอดีต้องปิดโปรแกรมแกรมป้องกันในบางครั้งในการใช้งานบางโปรแกรมจึงมีโอกาสติดบ้าง 

การสแกนเสร็จ หากเราต้องการดูรายงานให้คลิกที่ View report หากไม่ต้องการดูให้คลิกที่ Done 

คอมค้าง เมาส์ขยับได้,คอมพิวเตอร์ช้า ค้าง,มัลแวร์ 

คอมพิวเตอร์ช้า ค้าง มัลแวร์ Malware

เปิดและปิดระบบ Secure Boot บนระบบ UEFI Mode

แก้ปัญหา Secure Boot Violation และปิด Sucure boot

แก้ปัญหาติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ windows 10 และอนุญาตโปรแกรมที่ถูกบ๊อก windows 10

เปิดไฟล์ CSV บน Excel แก้ภาษาต่างดาว

วิธีสร้างแบบฟอร์ม pdf แบบกรอกข้อมูลได้

Ultraviewer ติดตั้งและการใช้งาน โปรแกรมควบคุมระยะไกล

ออกแบบงานป้ายขนาดใหญ่ใน Ai illustrator

ตั้งค่าพักหน้าจอ windows 10 Lock screen

Vmware Workstation MacOs สั่งพิมพ์ไม่ได้

ติดตั้ง MacOS บน Windows 10

save รูปเป็น .jpg แต่พอ save เป็นนามสกุล .jfif

วิธีแก้หน้าจอคอมพิวเตอร์ปรับแสงเอง

วิธีตั้งความสว่างหน้าจอ windows 10 , Display Brightness ans color

เข้าหน้าเว็บไม่ได้ chorme หรือ IE Microsoft

การเปิด ปิด ไฟที่คียบอร์ด asus gaming


บทความนี้เขียนโดย  http://www.general-a.net/  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Slow Computer Freezes Malware
Computer usage may experience slow computer problems. Sometimes I have a stuck feeling, can't press anything, these symptoms if not caused by hardware The parts of the computer such as RAM, motherboard, hard disk are caused by viruses or malware in our computer causing slow running. Stale, have to wait to use it If it doesn't work, press and hold the power button to restart the computer. And load the patch, which nowadays there are many different types of malware, including computer viruses. Computer worms, Trojan horses, ramsamware, spyware, and scware

Malwarebytes Click to Download
Malwarebytes Malwarebytes Anti-Malware It is a program to fix and detect, dealing with malware, trojans, viruses which, as far as we try, can detect well Easy-to-use, free key layout. Or anyone can install a paid care.
Click on Free Download to begin downloading.

When you click on the download, it will go up a page for us to select the storage It is where we set up Chrome with the machine, I set it to ask the store before downloading, but if we don't choose it, it will automatically load in the location that we specified on Chrome.  

Once loaded, you will get a MBSetup file, double click it to start the installation, recommend to close other programs that we have open and start the installation.

Choose the computer we use Paesonal Computer, click this one for the notebook user and select Work Computer for the desktop computer user.

Click on install to start the installation. But if we want to set up the installation, click on Advanced Options to choose the custom settings, but I recommend clicking on Install because it does not affect the settings. It may take a while for the program to install, depending on the speed of our computer and the virus in our machine, if it slows down the computer, it will have to wait a while.


Installation is successful. Click on Get Started and click Maybe later.

Enter your Email to start a 14-day trial and click Get Started. Click on the Surf safer and smarter page and select the menu Maybe later.


Click on Scen to start scanning. The program will start a scan, it will detect any virus on our machine and see if it is found in the Detections section.

The program will show the scan from the preview image as a machine, I have found 7 items together, we have to press Quarantion to get rid of the virus, where can it come from? Most importantly, it will flate the web. Let the virus enter the machine, we may be the strongest version of the Windows machine, I just have to turn off the anti-gram program sometimes in using some programs, so there is a chance to get stuck.

The scan is complete, if we want to view the report click on View report, if you don't want to view it click Done

Computer freezes, mouse can move, slow computer freezes, malware


This article was written by Http://www.general-a.net/
This article is written to help the user only, does not want to violate any rights if found infringement. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.