ทั่วไป

 

เปิดและปิดระบบ Secure Boot บนระบบ UEFI Mode

เปิดและปิดระบบSecure Boot บนระบบ  UEFI Mode 
Bios เครื่องคอมพิวเตอร์ จะม่ีด้วยกัน 2 ระบบคือ legacy mode และ UEFI โดยคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จะเป็นระบบ UEFI ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่มีการป้องกันมัลแวร์ โดย Bios เราจะสามารถใช้ Keyboard, Touchpad หรือ Mouse ได้ ไม่เหมือนกับระบบ  legacy mode ที่ไม่สามารถใช้งานได้่ 
วิธีการเข้าไบออดสามารถเข้าได้ดังนนี้ อยู่ที่รุ่นและยี่ห้อของเครื่อง 
กด F2 ค้างไว้หลังจากนั้นกด Power ปล่อยเมื่อเข้า Bios ได้แล้ว 
กด Esc ค้างไว้หลังจากนั้นกด Power ปล่อยเมื่อเข้า Bios ได้แล้ว
กด Delete ค้างไว้หลังจากนั้นกด Power ปล่อยเมื่อเข้า Bios ได้แล้ว


หลังจากที่เข้า Bios เลือกเมนู Advanced Mode หรือ กด F7 เมื่อเข้าไปแก้ไขระบบ bios 

กดที่เมนู Security จากนั้นเลือก Secure Boot หากต้องการปิดระบบ  Secure Boot เลือกเมนู Disabled
จากนั้นกด F10 เพื่อเชฟ Bios เมนูบางเมนูเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ต้องกดเชฟและรีสตาร์คอมพิวเตอร์ก่อนจึงจะมีเมนูอื่นมาให้เราตั้งค่า โดยเราสามรรถเลือกที่จตะมาบูตระบบเก่าโดยการปิด Secure Boot และเลือกเป็น legacy mode แทน  

แก้ปัญหาติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ windows 10 และอนุญาตโปรแกรมที่ถูกบ๊อก windows 10

เปิดไฟล์ CSV บน Excel แก้ภาษาต่างดาว

วิธีสร้างแบบฟอร์ม pdf แบบกรอกข้อมูลได้

Ultraviewer ติดตั้งและการใช้งาน โปรแกรมควบคุมระยะไกล

ออกแบบงานป้ายขนาดใหญ่ใน Ai illustrator

ตั้งค่าพักหน้าจอ windows 10 Lock screen

Vmware Workstation MacOs สั่งพิมพ์ไม่ได้

ติดตั้ง MacOS บน Windows 10

save รูปเป็น .jpg แต่พอ save เป็นนามสกุล .jfif

วิธีตั้งความสว่างหน้าจอ windows 10 , Display Brightness ans color

เข้าหน้าเว็บไม่ได้ chorme หรือ IE Microsoft

การเปิด ปิด ไฟที่คียบอร์ด asus gaming

วิธีแก้หน้าจอคอมพิวเตอร์ปรับแสงเอง

แก้ปัญหา Secure Boot Violation และปิด Sucure boot

วิธีเข้า BIOS, UEFI บนคอมพิวเตอร์, เปิดและปิดระบบ UEFI Mode,ตั้งค่า bios asus uefi,uefi กับ legacy mode ต่างกันอย่างไร,asus uefi bios utility ez mode ลงวินโดว์,ตั้งค่า bios asus ลง windows 7,ตั้งค่า asus uefi bios utility ez mode,error legacy boot of uefi media แก้ยังไง,
เปลี่ยน UEFI เป็น Legacy Acer,BIOS ไม่มี UEFI

รูปประกอบจาก asus.com 

บทความนี้เขียนโดย  http://www.general-a.net/  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Enable and disable Secure Boot on UEFI Mode systems.
Computer Bios will not be compatible with 2 systems, legacy mode and UEFI, the new computer will be UEFI system, a new system with anti-malware, by Bios we will be able to use Keyboard, Touchpad or Mouse unlike legacy mode that cannot be used
How to enter the doorbell can be entered as follows. Is on the model and brand of the machine
Press and hold F2 and then press Power when you can access Bios.
Press and hold Esc and then press Power when entering Bios.
Press Delete and then press Power and release when entering Bios.


After entering Bios, select Menu Advanced Mode or press F7 when editing the bios system.

Press the Security menu, then select Secure Boot.To disable Secure Boot, select the Disabled menu.
Then press F10 for Chef Bios, some menus we will not be able to see, you have to press chef and restart the computer before there will be another menu for us to set up. We can choose to boot the old system by disabling Secure Boot and choosing to be legacy mode instead.

 

Solved the problem of unable to install program windows 10 and allow programs that were boxed windows 10.

Open CSV file in Excel, edit foreign languages.

How to create a fillable pdf form

Ultraviewer setup and use Remote control program

Design a large billboard in Ai illustrator.

Set screen saver windows 10 Lock screen

Vmware Workstation MacOs cannot print.

Installing macOS on Windows 10

Save the image as .jpg but when you save it as .jfif extension.

 

 

How to set screen brightness windows 10, Display Brightness ans color

Can't access web page chorme or IE Microsoft

Turning the lights on and off on the keyboard asus gaming

How to fix a computer screen with manual exposure

Fixed the issue of Secure Boot Violation and disabling Sucure boot.

 

How to enter BIOS, UEFI on computer, power on and off UEFI Mode, set up bios asus uefi, uefi and legacy mode, what's the difference, asus uefi bios utility ez mode in windows, setup bios asus in windows 7, setup asus uefi. bios utility ez mode, error legacy boot of uefi media how to fix,
Change UEFI to Legacy Acer, BIOS doesn't have UEFI.

This article was written by Http://www.general-a.net/
This article is written to help the users only, does not want to violate any rights if found infringement. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.