ทั่วไป

 

เปิดไฟล์ CSV บน Excel แก้ภาษาต่างดาว

มีเว็บหลายๆเว็บนิยมใช้ไฟล์นามสกุล CSV  ย่อมาจาก Comma Separated Value เป็นไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลในระบบตารางเหมือน Excel โโดยเราสามารถสร้างไฟล์ csv หรือแก้ไขไฟล์ csv ได้จากโปรแกรม Excel หรือ Export จากโปรแกรมอื่นๆได้  โดยไฟล์จะมีขนาดเล็กมากจึงนิยมใช้ในการทำไฟล์ข้อมูลต่างๆ และสามารถเปิดได้ด้วย Text Editor,Notepad แต่ก็จะเป็นแค่ข้อมูลไม่เป็นตารางเหมือน Excel 

เปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาที่แนบเมนู "ข้อมูล" และคลิกที่เมนู "จากข้อความ" 

เลือกไฟล์ CSV ที่ต้องการเปิดและเลือกที่นำเข้า 

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของไฟล์รวมถึงแสดงตัวอย่างของไฟล์จากนั้นกดถัดไป

เลือกรูปแบบของคอลัมน์ที่ต้องการแนะนำ ทั่วไป และคลิกที่เสร็จสิ้น 

เลือกตำแหน่งที่ต้องการเปิดไฟล์และคลิกตกลง เปิดไฟล์ CSV บน Excel แก้ภาษาต่างดาว,เปิดไฟล์ CSV ใน  Excel แก้ภาษาต่างดาว,export csv เป็นภาษาต่างดาว,แก้ภาษาต่างดาว excel 2013,แปลงไฟล์ CSV เป็น Excel,เปิด excel อ่าน ไทยไม่ได้,แก้ภาษาต่างดาว word 2010,โหลดไฟล์ csv,save ไฟล์ csv ไม่ได้,แปลงไฟล์ csv เป็น xlsx,เปิดไฟล์ CSV,ไฟล์ CSV คือ , csv คืออะไร,ตัวอย่างไฟล์,การสร้างไฟล์ csv,แปลงไฟล์ csv เป็น Excel 

บทความนี้เขียนโดย  http://www.general-a.net/  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


There are many websites that use CSV file extension, short for Comma Separated Value, it is a file that stores data in Excel-like grid system, we can create csv files or edit csv files from Excel program or Export from other programs. The file size is very small, so it is commonly used in making data files. And can be opened with Text Editor, Notepad But it will just be data, not a table like Excel.

Open Excel. Attach "Info" menu and click on "From Message" menu.


Select the CSV file you want to open and select Import.


The program will display the details of the file, including the preview of the file, then press Next.


Select the column format that you want to suggest general and click on Done.


Select a location to open the file and click OK.


Open CSV file on Excel, edit alien language, open CSV file in Excel, edit alien language, export csv to foreign language, edit alien language excel 2013, convert CSV file to Excel, open excel can't read Thai, edit different language. Star word 2010, csv file loading, can't save csv file, convert csv file to xlsx, open csv file, what is csv, what is csv, preview file, create csv file, convert csv file to excel.

This article was written by Http://www.general-a.net/
This article is written to help the users only, does not want to violate any rights if found infringement. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.