ทั่วไป

 

วิธีสร้างแบบฟอร์ม pdf แบบกรอกข้อมูลได้

วิธีสร้างแบบฟอร์ม pdf แบบกรอกข้อมูลได้
ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างหรือการแก้ไขไฟล์ยอดนิยมอย่าง PDF(Adobe Acrobat) ทำเป้นฟอร์มมาตรฐานให้สามารถกรอกหรือใส่ข้อมูลตากที่เราต้องการได้ จากการหาข้อมูลในหลายๆที่มีการใช้งานที่ซับซ้อนอ่านแล้วไม่เข้าใจจนมาเจอวิธีที่ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องเป็นด้วยโปรแกรมหรือกราฟฟิคเฉพาะทางโดยสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือโปรแกรม Adobe Acrobat ที่ไม่ใช่ของฟรีเวอร์ชั่นไหนก็ได้


การสร้างแบบฟอร์ม PDF แบบหรอกข้อมูลได้
เปิดโปรแกรม PDF ขึ้นมา  เลือกเมนู Create PDF From File  ถ้าเราไฟล์ที่เป็น PDF อยู่แล้วแต่ต้องการทำให้กรอกข้อมูลได้ให้ข้ามมาทำขั้นตอนนี้ได้เลย เมนูด้านบนที่เมนู Edit เลือก Edit Text & images กรณีที่เราเอาไฟล์จากที่อื่นมาและใช้เมนูแล้วใช้ไมได้ไฟลฺ์น่าจะจะล๊อกมาไม่ให้แก้ไขโดยผู้สร้างไฟล์ต้องมีรหัสปลดล๊อกของไฟล์  เมื่อคลิกที่ Edit Text & images หากไฟล์สามารถแก้ไขได้จะมีเมนูขึ้นมาใหม่ที่ขวามือให้เลือกที่เมนู Forms Forms จะมีเมนูให้เราเลือกดังนี้ 
Create สร้างไฟล์ใหม่ 
Edit แก้ไขจากไฟล์เตม
Distribute เชฟไฟล์ออก 

เลือกเมนู Edit เพื่อเพิ่มฟอร์มที่ต้องการกรอกข้อมูลAdd or Edit Form Firelds เลือก Yesจะมีเมนู Tasks ขึ้นมาใหม่โดยมีเมนูย่อย
Add New Field เพิ่มช่องกรอกข้อมูล
Edit Fields แก้ไขฟอร์มเดิม 
ให้เลือกที่  Add New Fieldเมื่อคลิกที่ Add New Field จะมีเมนูขึ้นมาให้เราเลือกเพิ่มตามที่เราต้องการ
Text Field เพิ่มช่องให้กรอกข้อมูล ข้อความและตัวเลข 
Check Box เพิ่มช่องสีเหลียมเพื่อให้ติ๊กเครื่องหมายได้
Radio button เพิ่มช่องวงกลม
List Box เพิ่มช่องรายการตัวเลือก
Dropdown สร้างเมนูดร๊อปดาวน์ เพื่อให้กดเมนูแบบมีตัวเลือก
Button สร้างปุ่มกด
Digital Signature สร้างช่องลายเซ็น
Barcode สร้างช่องบาร์โค๊ด เมื่อเราเลือกเมนูใดตามที่เราต้องการเพิ่มจะให้เราชื่อเพิ่มจะแสดงในช่องเพื่อให้ผู้ใช้งานไฟล์เข้าใจว่าเราต้องการให้ทำอะไรได้กรณีที่เราตั้งชื่อไปแล้วและต้องการแก้ไขให้ดับเบิ้ลคลิกที่ช่องที่เราต้องการแก้ไขจะมีเมนูสำหรับแก้ไขรายละเอียดของช่องขึ้นมา  
Grneral แก้ไขทั่วไปเช่นชื่อที่ให้แสดงในช่อง 
Appearance แก้ไขในส่วนของสีช่องสีตัวอักษร ขนาดตัวอักษรและฟอนต์
Position การปรับแต่งขนาด และหน่วยของขนาด
options ออฟชั่นสำหรับกล่องสำหรับกรอกข้อมูล
Actions เมื่อคลิกที่กล่องสำหรับกริกข้อมูลจะสามารถใส่ลิงค์หรืออื่นๆได้ในเมนู นี้
Format สามารถเลือกรูปแบบฟอร์มได้เช่น เวลา ตัวเลข และอื่นๆ 
Validate ตรวจสอบความถูกต้องปกติจะปิดอยู่
เมื่อแก้ไขตามที่ต้องการและให้กดเชฟตั้งชื่อเพียงแค่นี้ก็จะเสร็จในการแก้ไขไฟล์ PDF ให้สามารถกรอกข้อมูลได้ ติดขัดตรงไหนพิมพ์สอบถามได้ครับ 


วิธีการแปลง PDF เป็นแบบฟอร์มที่กรอกได้ ,ทำ PDF ให้กรอกข้อมูลได้,วิธีการ สร้างไฟล์ PDF แบบกรอกข้อมูลได้,สร้างแบบฟอร์ม pdf แบบกรอกได้,กรอกข้อมูล pdf ออนไลน์,แปลงไฟล์ pdf ให้แก้ไขได้,PDF fill form,
โปรแกรมสร้างแบบฟอร์ม pdf,สร้างตารางใน pdf,สร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล,ตัวอย่างแบบฟอร์ม pdf


บทความนี้เขียนโดย  http://www.general-a.net/  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

How to create a fillable pdf form
In this article, I will introduce a method to create or edit a popular file such as PDF (Adobe Acrobat) made as a standard form to be able to fill out or put the information we need. From looking for information in many places with complex applications, I can't read it until I come across an easy way without needing to be with specialized programs or graphics.The first thing we need is Adobe Acrobat. Not any free version


Creating an informative PDF form
Open a PDF program.Select the Create PDF From File menu.If you already have a PDF file but want to be able to fill in the information, you can skip this step. The top menu at the Edit menu, select Edit Text & images.When clicking on Edit Text & images, if the file is editable, a new menu will pop up on the right-hand side, select the Forms menu.


Forms will have a menu for us to choose as follows
Create Create a new file.
Edit Edit from the template
Distribute chef output files

Select the Edit menu to add the form you want to fill out.

 


Add or Edit Form Firelds, select Yes.There will be a new Tasks menu with sub-menus.
Add New Field
Edit Fields Edit the original form.
Select Add New Field.When you click on Add New Field, there will be a menu that will come up for us to choose to add as we want.
Text Field Add more fields to fill in. Text and numbers
Check Box adds a yellow box so that it can be checked.
Radio button adds a circle.
List Box adds a list of options.
Dropdown Create a dropdown menu. To press the menu with options
Button Create a push button.
Digital Signature Create a signature channel.
Barcode Create a barcode channel.When we select any menu that we want to add, we will give us an additional name that will be displayed in the box to let the file user understand what we want to do.


If we have already named and want to edit, double click on the channel that we want to edit, there will be a menu for editing the channel details.
Grneral edits general such as the name to display in the channel.
Appearance: Edit the font color field. Font size and font
Position Size adjustment And unit of size
options The option for the box to fill in.
Actions By clicking on the box for grabbing information, you will be able to enter links or more in this menu.
Format You can select the form format such as time, number and so on.
Validate validation is normally turned off.
When editing as needed and press the name of the chef, just this will be done in the PDF file editing to be able to fill out. Where is the jam?


How to convert PDF to fillable form, Make PDF fillable, How to create fillable PDF file, Create fillable pdf form, Fill pdf online, Convert pdf to edit, PDF fill. form,
Form builder pdf, create a table in pdf, create fill-in form, sample pdf form


This article was written by Http://www.general-a.net/
This article is written to help the user only, does not want to violate any rights if found infringement. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.