ทั่วไป

 

ตั้งค่าพักหน้าจอ windows 10 Lock screen

ตั้งค่าพักหน้าจอ windows 10 Lock screen
วิธีการตั้งหน้าจอให้พักเมื่อเราไม่ได้ใช้งานโดยสามารถกำหนดเวลาได้เพื่อเป็นถนอมหน้าจอของเราไม่ให้เสียง่าย ดังนั้นเราอาจจะตั้งพักหน้าจอไว้เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ซึ่งวิธีการก็ให้คลิปขวาที่หน้า Desktop ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราโดยต้องไม่มีการเปิดโปรแกรมใดๆ จากนั้นเลือกที่เมนู Personalize 

จากนั้นด้านซ้ายมือจะมีเมนู Lock Screen คลิก

จากนั้นให้คลิกที่ Screen saver settings 

Sereen Saver settings จะเปิดหน้าในการตั้งค่าของ Screen Sever 

-Screen Sever เลือกรูปแบบการพักหน้าจอแบบที่เราต้องการ หากไม่ต้องการให้พักหน้าจอให้เลือกที่ None แต่ต้องไปตั้งที่   Change power settings เพื่อกำหนดไม่ให้พักหน้าจอในส่วนของ Power ด้วย  
-Settings หากต้องการรูปแบบการพักหน้าจอที่เราเลือก 
-Preview กดเพื่อแสดงตัวอย่างรูปแบบการพักหน้าจอที่เราเลือก 
-Wait เลือกเวลาที่ต้องการให้เครื่องพักหน้าจอโดยมีหน่วยเป็นนาที 
-on resume disolay logon screen ติ๊กช่องนี้เพื่อให้ต้องล๊อกอินหรือใส่รหัสทุกครั้งเมื่อเลิกการพักหน้าจอ แต่ต้องตั้งรหัสก่อนหากจะให้ใส่รหัสก่อนเข้า
-Power management กดที่ Change power settings เพื่อปรับแต่งโหมดสลิปหรือการปิดดิสเพย์เมื่อพักหน้าจอ จากนั้นกดที่ Apply และกด OK


บทความนี้เขียนโดย  http://www.general-a.net/  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


How to set the screen to sleep when we are not using it, you can set a time to preserve our screen not to lose easily. Therefore, we may set the screen saver at the specified time. Which method is to clip right on the Desktop of our computer screen without opening any program. Then select the Personalize menu.

Then on the left-hand side there will be a menu Lock Screen, click

Then click on Screen saver settings. 

Sereen Saver settings opens a page in the Screen Sever settings.

-Screen Sever Choose the style of screen saver that we want. If you don't want the screen saver, select None but you need to set Change power settings to prevent screen saver in the Power section.
-Settings If you want the screen saver style that we choose.
-Preview Press to preview our selected screen saver pattern.
-Wait Select the time you want the screen to go into sleep in minutes.
-on resume disolay logon screen Check this box to allow you to log in or enter the code every time when the screen is stopped. But have to set a code first if you want to enter the code before entering
-Power management Press Change power settings to customize the sleep mode or to turn off the display when you sleep, then press Apply and press OK.


This article was written by http://www.general-a.net/
This article is written to help users only, does not want to violate any rights, if infringement is found. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.