ทั่วไป

 

Canon PIXMA GM2070 EP5 การแจ้งเตือนจากไฟสีส้มที่เครื่อง รหัสสนับสนุน / Number of Flashes of Alarm Lamp,Support Code

เมื่อเครื่องพิมพ์ Canon GM2070 ใช้งานไมได้ที่เครื่องจะขึ้นไฟสีส้มกระพริบ เราสามารถเช็คได้ว่าเครื่องแจ้งเตือนว่าอะไรโดยการนับจำนวนครั้งที่ไฟกระพริบ สีส้มโดยจะไม่กระพริบสลับกับปุ่มเปิด จะกระพริบเฉพาะปุ่ม Stop

2 flashes,Support Code 1000 กระพริบ 2 ครั้ง  
ไม่มีกระดาษในเทรย์ด้านหลังหรือป้อนกระดาษไม่ถูกต้องให้เช็คกระดาษที่ช่องด้านหลัง  
2 flashes,Support Code 1003 กระพริบ 2 ครั้ง
ไม่มีกระดาษในถาดกระดาษด้านล่างหรือใส่กระดาษไม่ถูกต้อง ดึงกระดาษผิดพลาดให้ดึงถาดออกมาจัดกระดาษให้พอดีและลองใหม่ 
3 flashes,Support Code 1270 กระพริบ 3 ครั้ง
ฝากของเครื่องเปิดอยู่หรือ ฝากอื่นๆ ตรวจเช็คปิดแล้วปิดเครื่องเริ่มใหม่ 
3 flashes,Support Code 1300 กระพริบ 3 ครั้ง
กระดาษติดจากช่องใส่กระดาษด้านหลังเครื่อง เอาปลั๊กไฟออกแล้วดึงกระดาษออก และเสียบไฟเริ่มใหม่ หากดึงแล้วไม่ออกอย่าฝืนแนะนำสอบถามช่างหรือขอคำแนะนำในบทความนี้ได้ เพราะอาจจะทำให้อะไหล่หักหรือเสียได้ 
3 flashes,Support Code 1303 กระพริบ 3 ครั้ง
กระดาษติดถาดกระดาษใต้เครื่องดึงถาดกระดาษออกมา เอาปลั๊กไฟออกจากนั้นดึงกระดาษที่ติดออกตอนดึงต้องดูว่าดึงออกได้ง่ายใหม หากดึงออกยากออกแรงเยอะอาจจะปรึกษาช่างก่อนเพราะอาจจะทำให้อะไหล่เสียได้  ค่อยๆดึงเพราะอาจจะทำให้กระดาษขาดดึงออกไม่หมด 
3 flashes,Support Code 1304 กระพริบ 3 ครั้ง
กระดาษติดในโหมดการพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ ให้เอาปลั๊กไฟออกก่อนจากนั้นเช็คถาดใส่กระดาษด้านล่าง ดึงกระดาษที่ดึงออกอย่างระมัดระวัง 
3 flashes,Support Code 1313 กระพริบ 3 ครั้ง
กระดาษติดบริเวณทางวิ่งของหัวพิมพ์ โดยเปิดฝากเครื่องด้านบน และให้ดึงออกมาทางไหนก็ได้ที่ติดได้ ก่อนดึงให้เอาปลั๊กไฟออกก่อน 

อาการไฟกระพริบสีส้ม 3 ครั้ง เกิดจากกระดาษติดให้เช็คช่องใส่กระดาษทั้งด้านหลังเครื่องและถาดใต้เครื่อง และเปิดฝากเครื่องเพื่อดูกระดาษที่ติด ทุกครั้งที่แก้กระดาษติดให้เอาปลั๊กไฟออกก่อนเพื่อป้องกันอะไหล่อื่นเสีย 
4 flashes,Support Code 1470 กระพริบ 4 ครั้ง
หัวพิมพ์ไม่ได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องลองถอดหัวพิมพ์ออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่อีกครั้ง 
5 flashes,Support Code 1365 กระพริบ 5 ครั้ง

วาล์วหมึกปิดอยู่ ให้หมุนเปิดวาล์วและกดปุ่ม Resume/Cancel 
5 flashes,Support Code 1366 กระพริบ 5 ครั้ง
วาวล์วฟหมึกปิดอยู่จากรูปด้านบนเปิดวาวล์ 
5 flashes,Support Code 1430 กระพริบ 5 ครั้ง
ไม่รู้จักตลับหมึกตลับหมึกอาจจะไม่รองรับ หรือลองถอดออกแล้วใส่ใหม่
5 flashes,Support Code 1431,1432 กระพริบ 5 ครั้ง
ไม่รู้จักตลับหมึกตลับหมึกอาจจะไม่รองรับ หรือลองถอดออกแล้วใส่ใหม่
5 flashes,Support Code 1433 กระพริบ 5 ครั้ง
ไม่รู้จักตลับหมึกหรือไม่สามารถอ่านหน้าสัมผัสตลับหมึกได้ นำตลับหมึกออกใช้ทิชชู่เช็คทำความสะอาดระวังอย่าให้มือโดนหน้าสัมผัสของตลับหมึก 
5 flashes,Support Code 1471 กระพริบ 5 ครั้ง
ไม่รู้จักหัวพิมพ์ ลองถอดออกและใส่ใหม่ 
5 flashes,Support Code 1476 กระพริบ 5 ครั้ง
ไม่ได้ติดตั้งหัวพิมพ์ที่เหมาะสม ตรวจสอบหัวพิมพ์ว่ารองรับเครื่องที่ใช้อยู่หรือไม่ 
5 flashes,Support Code 147A กระพริบ 5 ครั้ง
ไม่รู้จักตลับหมึกหรือไม่สามารถอ่านหน้าสัมผัสตลับหมึกได้ นำตลับหมึกออกใช้ทิชชู่เช็คทำความสะอาดระวังอย่าให้มือโดนหน้าสัมผัสของตลับหมึก 
5 flashes,Support Code 147B กระพริบ 5 ครั้ง
สั่งพิมพ์สีแต่ไม่ได้ติดตั้งตลับสีเสริม
5 flashes,Support Code 1485 กระพริบ 5 ครั้ง
ไม่ได้ติดตั้งตลับหมึกที่ถูกต้องหรือเหมาะสม ลองถอดออกแล้วใส่ใหม่ 

8 flashes,Support Code 1700,1701,1702,1703 กระพริบ 8 ครั้ง
Ink absorber is almost full. แผ่นซับหมึกเต็ม ต้องรีเช็ทและเปลี่ยนแผ่นซับหมึกด้านล่างเครื่องหากแค่รีเช็ทอาจจะทำให้หมึกท่วมใต้เครื่องได้ แนะนำให้ติดต่อร้านที่ซื้อเพื่อต่อหมึกทิ้งออกจากเครื่องครั้งต่อไปเต็มก็แค่รีเช็ทค่าของเครื่องแต่เครื่องต้องหมดประกันก่อนหากไม่หมดประกันอาจจะถูกตัดประกันได้ 

9 flashes,Support Code 1890,1892 กระพริบ 9 ครั้ง
วัสดุป้องกันหัวพิมพ์หรือเทปอาจจะยังติดอยู่ที่หัวพิมพ์ถอดออกมาดูและดึงวัสดุป้องกันออกทั้งหมด 

10 flashes,Support Code 1310 กระพริบ 10 ครั้ง
ขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไม่รองรับการพิมพืสองหน้าอัตโนมัติ 

11 flashes,Support Code 1309 กระพริบ 11 ครั้ง
การตั้งค่าการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติไม่ถูกต้องเช็คการตั้งค่าหรือรีเช็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป้นค่าโรงงานและตั้งใหม่ 
11 flashes,Support Code 2500 กระพริบ 11 ครั้ง
การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์อัตโนัมัติล้มเหลว ยกเลิกการตั้งหัวพิมพ์
11 flashes,Support Code 4130 กระพริบ 11 ครั้ง
ไม่สามารถพิมพ์ได้ด้วยการตั้งค่าในปัจจุบัน 
11 flashes,Support Code 4104 กระพริบ 11 ครั้ง
ระบุขนาดกระดาษหรือชนิดของกระดาษไม่รับอาจจะลองตั้งค่าการพิมพ์ใหม่ 

13 flashes,Support Code 1686 กระพริบ 13 ครั้ง
หมึกหมด 

14 flashes,Support Code 1473 กระพริบ 14 ครั้ง
ไม่รู้จักหัวพิมพ์ ลองนำตลับออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่ 
14 flashes,Support Code 1684 กระพริบ 14 ครั้ง
ไม่รู้จักตลับหมึกสี นำออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่  ไม่หายให้ลองทำความสะอาดลายวงจรด้วยบาลบหรือทิชชู่และใส่ใหม่

15 flashes,Support Code 1472 กระพริบ 15 ครั้ง
ไม่รู้จักตลับหมึก นำออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่  ไม่หายให้ลองทำความสะอาดลายวงจรด้วยบาลบหรือทิชชู่และใส่ใหม่
15 flashes,Support Code 1682 กระพริบ 15 ครั้ง
ไม่รู้จักตลับหมึก นำออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่  ไม่หายให้ลองทำความสะอาดลายวงจรด้วยบาลบหรือทิชชู่และใส่ใหม่

16 flashes,Support Code 1688 กระพริบ 16 ครั้ง
หมึกสีหมด 

ไฟขึ้นสีส้มสลับกับสีเขียวที่ปุ่มเปิดปิด Alternately flashes
Alternately flashes 2 flashes,Support Code 5100 กระพริบสลับ 2 ครั้ง
ยกเลิกการพิมพ์ทั้งหมดโดยการกดปุ่ม RESUME/CANCEL ของเครื่องจากนั้นปิดเครื่องพิมพ์ เปิดฝาเครื่องตรวจสอบทางวิ่งของหัวพิมพ์ว่ามีสิ่งกรีดขว้างหรือไม่ จากนั้นเปิดใหม่ อาการนี้บางครั้งเกิดจากอะไหล่เสีย 

Alternately flashes 3 flashes,Support Code 6000,6400 กระพริบสลับ 3 ครั้ง
ปิดเครื่องพิมพ์และถอดปลั๊กออก ตรวจเช็คกระดาษที่ติดนำออกโดยการดึงอย่างช้าๆระวังกระดาษจะขาดและไปโดนอะไหล่อื่นๆเสียจากนั้นเสียบเครื่องอีกครั้งแล้วเปิดใหม่ 

Alternately flashes 4 flashes,Support Code 5C02 กระพริบสลับ 4 ครั้ง
การทำงานผิดพลาดเอาปลั๊กไฟออก ทิ้งไว้สักครู่ จากนั้นลองเสียบเปิดเครื่องพิมพ์ ลอง 2 รอบไม่หายติดต่อช่าง

Alternately flashes 5 flashes,Support Code 5700 กระพริบสลับ 5 ครั้ง
การทำงานของเครื่องพิมพ์ผิดพลาด เปิดฝาเครื่องดูช่องที่หัวพิมพ์วิ่งว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่หรือไม่ จากนั้นเอาปลั๊กไฟออกและเสียบใหม่ หากไม่สามารถแก้ไขได้ติดต่อศูนย์บริการ 


Alternately flashes 6 flashes,Support Code 5400,6D01 กระพริบสลับ 6  ครั้ง
หัวพิมพ์มีความร้อนสูง ปิดเครื่องพิมพ์แล้วทิ้งไว้สักครุ๋เปิดใหม่อีกครั้ง 

Alternately flashes 7 flashes,Support Code 5B00,5B01,5B02,5B03 กระพริบสลับ 7  ครั้ง 
แผ่นซับหมึกเต็มต้อง เครื่องพิมพ์ที่เป็นของเหลวจะมีหมึกทิ้งอยู่ใต้เครื่องเมื่อเต็มเครื่องจะตัดการทำงาน ต้องเปลี่ยนและรีเช็ตเครื่อง เราสามารถหากโปรแกรมหรือวิธีรีเช็ตในเน็ตได้แต่ต้องระวัง หากทำผิดวิธีเมนบอร์ดจะเสีย หากไม่มีความรู้แนะนำให้ยกไปให้ร้านทำปกติก็ราคาประมาณ 300-500 บาท และก็ต้องเปลี่ยนแผ่นวับหมึกใต้เครื่องด้วย 

Alternately flashes 8 flashes,Support Code  5200,5205,5206 กระพริบสลับ 8  ครั้ง 
ตรวจสอบระดับหมึกที่เหลือในแท้งค์ หากใช้จนหมึกหมดให้เติมหมึกและสั่งทำความสะอาดหัวพิมพ์เพื่อให้เครื่องดึงหมึกเข้าไปยังหัวพิมพ์ 2-3 รอบ  


Alternately flashes 9 flashes,Support Code 6800,6801,6830,6831,6832,6833  กระพริบสลับ 9  ครั้ง 
เครื่องเริ่มระบบผิดพลาด ถอดปลั๊กไฟออก ทิ้งไว้สักครู่จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเมื่อเริ่มใหม่ หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ติดต่อศูนย์บริการ 

Alternately flashes 10 flashes,Support Code 7500,7600,7700,7800  กระพริบสลับ 10  ครั้ง 
เครื่องเริ่มระบบผิดพลาด ถอดปลั๊กไฟออก ทิ้งไว้สักครู่จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเมื่อเริ่มใหม่ หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ติดต่อศูนย์บริการ 

Alternately flashes 11 flashes,Support Code 7500,7600,7700,7800  กระพริบสลับ 11  ครั้ง 
เครื่องเริ่มระบบผิดพลาด ถอดปลั๊กไฟออก ทิ้งไว้สักครู่จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเมื่อเริ่มใหม่ หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ติดต่อศูนย์บริการ 

Canon GM2070 Error Code 6001,6500,6900,6902,6910,6911,6920,6921,6930,6931,6932,6933,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946,C000

อาการไฟกระพริบสลับกันส่วนมากจะเป็นการทำงานผิดพลาดของเครื่องพิมพ์เราสามารถตรวจสอบโค๊ดสนับสนุนของเครื่องได้โดยการใส่กระดาษและกดปุ่ม Resume/Stop ที่เครื่องพิมพ์ค้างไว้ 5 วินาที  การแก้ปัญหาเบื้องต้นแนะนำให้ถอดปลักไฟออกแล้วเสียบใหม่ หากไม่หายอาจจะมีอะไหล่บางชิ้นเสีย 

Errors During Wi-Fi Setup  ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง WI-FI การเชื่อมต่อไร้สาย 

ไฟการเชื่อมต่อ ( A) Wi-Fi(B) Lan (C) แสงสว่าง  การตั้งค่าค่า Wi-Fi ไม่เชื่อมต่อต่อ
วิธีการแก้ไข 
1.ปิดปิดเลาเตอร์แล้วปิดอีกครั้ง
2.เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบ Wi-Fi อีกครั้ง
3.เริ่มการติดตั้งระบบ Wi-Fi อีกครั้ง 

Canon PIXMA GM2070 EP1 รีวิว / Reviews
Canon PIXMA GM2070 EP2 ดาวน์โหลดไดร์เวอร์และการติดตั้ง 
Canon PIXMA GM2070 EP3 การตั้งค่าไดร์เวอร์ 
Canon PIXMA GM2070 EP4 การแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์ที่ไดร์เวอร์ 
Canon PIXMA GM2070 EP5 การแจ้งเตือนจากไฟสีส้มที่เครื่อง รหัสสนับสนุน 


ข้อมูลและรูปจาก www.canon.co.th
บทความนี้เขียนโดย  http://www.general-a.net/  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


When the Canon GM2070 printer cannot be used, it will flash an orange light. We can check what is notified by counting the number of times the lights blink. Orange without flashing alternately with the ON button Will flash only Stop button

2 flashes, Support Code 1000 blinks 2 times
There is no paper in the rear tray, or the paper is not loaded correctly, check the paper in the rear slot.
2 flashes, Support Code 1003 blinks 2 times.
There is no paper in the lower paper tray or paper is not loaded correctly. The wrong paper was pulled, pull out the tray, fit the paper, and try again.
3 flashes, Support Code 1270 blinks 3 times.
Deposit of the machine is open or other deposits, check, close and shut down, restart
3 flashes, Support Code 1300 blinks 3 times.
Jam from the paper feed slot on the back of the machine. Take out the power plug and pull the paper out. And plug in the power to start again If you can't pull it out, don't force the advice, ask a technician or ask for advice in this article. Because it may cause broken or damaged parts
3 flashes, Support Code 1303 blinks 3 times.
Paper jammed, paper tray under the machine, pull out the paper tray Unplug the power plug, and then pull the jammed paper out when you pull it.Make sure it's easy to remove. If it is difficult to remove with a lot of effort, you may consult a mechanic first, as this may cause damage to the parts Pull it gently as this may cause the paper to tear, not pull it out completely.
3 flashes, Support Code 1304 blinks 3 times.
Paper is jammed in automatic 2-sided printing mode. Take out the power plug and check the paper tray below. Carefully pull the removed paper.
3 flashes, Support Code 1313 blinks 3 times.
Jam in the print head runway By opening the device deposit above And to pull it out in any way that can be attached Before pulling, remove the plug first.

Three orange blinks are caused by a paper jam.Check the paper compartment on the back of the machine and the tray. And open the lid of the machine to view the jammed paper Every time you fix a paper jam, remove the power plug to avoid damage to other parts.
4 flashes, Support Code 1470 blinks 4 times.
The print head is not installed properly.Try removing the printhead and reinserting it.
5 flashes, Support Code 1365 blinks 5 times.The ink valve is closed. Turn the valve open and press the button. Resume / Cancel
5 flashes, Support Code 1366 blinks 5 times
The ink valve is closed from the above image. Open the valve.
5 flashes, Support Code 1430 blinks 5 times.
The cartridge is not recognized, the cartridge may not be compatible. Or try removing and reinserting
5 flashes, Support Code 1431,1432 blinks 5 times.
The cartridge is not recognized. The ink cartridge may not be compatible. Or try removing and reinserting
5 flashes, Support Code 1433 blinks 5 times.
The cartridge is not recognized or the cartridge contacts cannot be read. Remove the ink cartridge, use a tissue to clean it, being careful not to let your hand hit the cartridge contacts.
5 flashes, Support Code 1471 blinks 5 times.
Print head is not recognized. Try to remove it and insert it again.
5 flashes, Support Code 1476 blinks 5 times.
A suitable print head is not installed. Check whether the print head is compatible with the machine you are using.
5 flashes, Support Code 147A flashes 5 times.
The cartridge is not recognized or the cartridge contacts cannot be read. Remove the ink cartridge, use a tissue to clean it, being careful not to let your hand hit the cartridge contacts.
5 flashes, Support Code 147B blinks 5 times.
Print in color but the optional color cartridge is not installed.
5 flashes, Support Code 1485 blinks 5 times.
The correct or suitable cartridges are not installed. Try taking it off and put on again.

8 flashes, Support Code 1700,1701,1702,1703 flashes 8 times.
Ink absorber is almost full. You will need to reset and replace the ink absorber under the machine, if just reset it may flood the ink under the machine. Recommend to contact the shop of purchase to remove the toner from the machine, the next time it is full, just reset the machine, but the machine must expire if the warranty is not expired.

9 flashes, Support Code 1890,1892 flashes 9 times.
The printhead shield or tape might still be on the printhead. Remove and remove all protective material.

10 flashes, Support Code 1310 blinks 10 times.
The set paper size does not support automatic duplex printing.

11 flashes, Support Code 1309 flashes 11 times.
The automatic duplex printing settings are invalid. Check the settings or reset all settings to factory settings and reset.
11 flashes, Support Code 2500 flashes 11 times.
Automatic print head alignment failed. To cancel the print head setting
11 flashes, Support Code 4130 flashes 11 times.
Cannot print with current settings.
11 flashes, Support Code 4104 blinks 11 times.
Specify the paper size or type of paper not accepted, or try resetting the print settings.

13 flashes, Support Code 1686 flashes 13 times.
Out of ink

14 flashes, Support Code 1473 blinks 14 times.
Print head is not recognized. Try to take out the cartridge and insert it again.
14 flashes, Support Code 1684 blinks 14 times.
The color cartridge is not recognized. Take it out and put it back in. If not, try cleaning the circuit with a ball or tissue and reinsert.

15 flashes, Support Code 1472 blinks 15 times.
The cartridge is not recognized. Take it out and put it back in. If not, try cleaning the circuit with a ball or tissue and reinsert.
15 flashes, Support Code 1682 flashes 15 times.
The cartridge is not recognized. Take it out and put it back in. If not, try cleaning the circuit with a ball or tissue and reinsert.

16 flashes, Support Code 1688 flashes 16 times.
Color ink has run out.

Lights up alternating orange with green on the power button Alternately flashes
Alternately flashes 2 flashes, Support Code 5100 alternately flashes 2 times.
Cancel all printing by pressing the button. RESUME / CANCEL Of the machine, and then turn off the printer. Open the machine door and check the print head runway for any slits. Then reopen This symptom is sometimes caused by a broken part.

Alternately flashes 3 flashes, Support Code 6000,6400 alternately flashes 3 times.
Turn off the printer and unplug it. Check the jammed paper, remove it by pulling it slowly, being careful that the paper tears and other parts are damaged, then plug the machine back in and turn it back on.

Alternately flashes 4 flashes, Support Code 5C02 alternately flashes 4 times.
Malfunction, remove the power plug Leave it for a while Then try to plug in, turn on the printer, try 2 times, not lost, contact a technician.

Alternately flashes 5 flashes, Support Code 5700 alternately flashes 5 times.
Printer operation error. Open the machine door and look at the slot where the print head runs to see if there is any foreign matter Then take out the power plug and plug it in again. If unable to fix it, contact service center.


Alternately flashes 6 flashes, Support Code 5400,6D01 alternately flashes 6 times.
The print head is hot. Turn the printer off and leave it for a while, turn it on again.

Alternately flashes 7 flashes, Support Code 5B00,5B01,5B02,5B03 flashes alternately 7 times.
The ink absorber is full. A liquid printer has ink left under it, when it is full it shuts down. Need to change and reset the device We can if the program or method to reset the net, but be careful. If done wrong, the motherboard will be damaged. If you do not have knowledge, it is recommended to give it to a normal shop, it costs about 300-500 baht and you have to replace the ink pad under the machine as well.

Alternately flashes 8 flashes, Support Code 5200,5205,5206 alternately flashes 8 times.
Check the remaining ink level in the tank. If using until the ink runs out, refill the ink and run printhead cleaning to allow the machine to pull ink through the printhead a few times.


Alternately flashes 9 flashes, Support Code 6800,6801,6830,6831,6832,6833 alternately flashes 9 times.
The machine does not start up. Unplug the power plug Leave it for a few seconds, then plug in the power when restarting. If the problem cannot be solved, contact the service center.

Alternately flashes 10 flashes, Support Code 7500,7600,7700,7800 alternately flashes 10 times.
The machine does not start up. Unplug the power plug Leave it for a few seconds, then plug in the power when restarting. If the problem cannot be solved, contact the service center.

Alternately flashes 11 flashes, Support Code 7500,7600,7700,7800 alternately flashes 11 times.
The machine does not start up. Unplug the power plug Leave it for a few seconds, then plug it in when restarting. If the problem cannot be solved, contact the service center.

Canon GM2070 Error Code 6001,6500,6900,6902,6910,6911,6920,6921,6930,6931,6932,6933,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946,C000Alternating light flickering is most likely a printer malfunction. We can check the machine's support code by loading paper and holding down the Resume / Stop button on the printer for 5 seconds. Out and plug in again. If not lost, there may be some spare parts.

Errors During Wi-Fi Setup WI-FI installation errors wireless connection.

Connection lamp (A) Wi-Fi (B) Lan (C) Lighting Wi-Fi settings not connected
How to fix
1. Close, close the lounge and turn it off again.
2. Connect the printer to the Wi-Fi system again.
3. Start the Wi-Fi installation again.

Canon PIXMA GM2070 EP1 Review / Reviews
Canon PIXMA GM2070 EP2 Driver Download and Installation
Canon PIXMA GM2070 EP3 Driver Settings
Canon PIXMA GM2070 EP4 Printer Driver Troubleshooting
Canon PIXMA GM2070 EP5 notification from orange light on support code machine.


Information and photos from www.canon.co.th
This article was written by Http://www.general-a.net/
This article is written to help the user only, does not want to violate any rights if found infringement. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.