ทั่วไป

 

canon PIXMA G3010 EP3 รหัส error และการแก้ปัญหา An Error Occurs

canon PIXMA G3010 EP3 รหัส error และการแก้ปัญหา An Error Occurs

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทำให้เครื่องไม่พิมพ์จะมีรหัสแจ้งเตือนอยู่ 2 แบบ คือ  Support Code จะขึ้นแจ้งเตือนที่สไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์   321

ส่วน error code จะแสดงที่ตัวเครื่อง


canon PIXMA G3010 Error Code E02 / Support Code 1000 3442 3443 3444 3445  รหัสผิดพลาด E02 จะขึ้นที่เครื่องโดยมีอาจจะมีสาเหตุมาจาก
- กระดาษหมด ใส่กระดาษและกดปุ่ม Copy ดำหรือสี 1 ครั้ง 
-การพิมพ์กระดาษด้านเดียวเสร็จสมบูรณ์ 1 ด้าน นำกระดาษไปใส่อีกครั้งเพื่อพิมพ์ในโหมดการพิมพ์ 2 หน้า สาเหตุนี้เราต้องสั่งพิมพ์ 2 หน้า 

canon PIXMA G3010 Error Code E03 Support Code 1300 
รหัสผิดพลาด E03 กระดาษติดในช่องกระดาษหรือในเทรย์ด้านหลังเครื่อง วิธีแก้คือเอาปลั๊กไฟและสาย USB ออกดึงกระดาษออกจากเครื่องด้านใดก็ได้ที่ดึงออกได้โดยไม่ใช่แรงมากนักดึงช้าๆระวังกระดาษขาดอาจจะทำให้เราดึงออกมาไม่หมด หากดึงแล้วไม่ออกแนะนำให้ปรึกษาช่าง อีกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือมีอะไรหล่นลงไปในช่องกระดาษลองดูในช่องหรือหากเป้นหลังจากเราเอากระดาษออกน่าจะมีปัญหาที่ตัวเซ็นเซอร์กระดาษ

canon PIXMA G3010 Error Code E05 Support Code 1403,1430,1471,1476 
รหัสผิดพลาด E05 ไม่รู้จักตลับหมึกหรือมองไม่เห็นตลับหมึก วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1.เปิดฝาสแกนเนอร์ขึ้น 
2.เปิดฝากปิดแท้งค์ทั้งสีและดำ 

กดที่ตัวล๊อกตลับหมึกและหัวพิมพ์เพื่อนำตลับหมึกออกมา 

ใช้ทิชชู่หรือยางลบลบทำความสะอาดลายวงจรที่ตลับหมึกโดยห้ามใช้มือจับลายวงจร จากนั้นใส่ตลับหมึกอย่างช้าๆ เพื่อให้เข้าล๊อก

กดล๊อกตลับหมึก จากนั้นปิดฝาแท้งค์และฝาสแกนเนอร์ หากไม่หายอาจจะเป็นเพราะตลับเสีย  

canon PIXMA G3010 Error Code E07 Support Code 1474 ,1475
รหัสผิดพลาด E07 ไม่สนับสนุนตลับหมึกที่ใช้  เช็คดูว่าเบอร์ตลับหมึกรองรับรุ่น G3010 หรือไม่ หากถูกต้องวิธีการแก้เดียวกับ E05 

Canon PIXMA G3010 Error Code E08 Support Code 1700,1701
รหัสผิดพลาด E08 Ink absorber is almost full แผ่นซับหมึกใกล้เต็มสามารถกดปุ่ม Copy ดำหรือสีเพื่อเริ่มการพิมพ์ต่อ แต่หากเต็มต้องแก้ไขก่อน โดยให้ดูวิธีการแก้ที่ P07,P08

Canon PIXMA G3010 Error Code E09 Support Code 1890
รหัสผิดพลาด E09 วัตถุป้องกันหรือเทปอาจจะยังติดอยู่กับตัวยึดตลับหมึก ให้ตรวจสอบและแกะออก 

Canon PIXMA G3010 Error Code E11 Support Code 4103 
รหัสผิดพลาด E11 ไม่สามารถพิมพ์ได้ด้วยการตั้งค่าการพิมพ์ที่ตั้งค่า ลองเช็คการตั้งค่าการพิมพ์อีกครั้งหากยังเป้นอาการเดิมให้กดที่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อรีเช็ททุกอย่างให้กลับเป็นค่าโรงงาน 

Canon PIXMA G3010 Error Code E14 Support Code 1473 
รหัสผิดพลาด E14 ไม่รู้จักตลับหมึกตรวจสอบตลับหมึกที่ใช้และลองแก้ด้วยการถอดตลับหมึกออกมาทำความสะอาดลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่ 

Canon PIXMA G3010 Error Code E15 Support Code 1472
รหัสผิดพลาด E15 ไม่รู้จักตลับหมึกตรวจสอบตลับหมึกที่ใช้และลองแก้ด้วยการถอดตลับหมึกออกมาทำความสะอาดลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่ 

Canon PIXMA G3010 Error Code E23 Support Code 3446
รหัสผิดพลาด E23 ที่อยู่ของ IP ซับกันลองปิดเครื่องพิมพ์และเลาเตอร์ทิ้งไว้ 15 วินาทีและเปิดใหม่ 

Canon PIXMA G3010 Error Code E32 Support Code
รหัสผิดพลาด E23 การตั้งค่า Wi-fi ไม่ถูกต้อง กดปุ่ม ดำ Black หรือ สี Color ที่เครื่องพิมพ์เพิ่มเริ่มการแก้ไข และเริ่มการตั้งค่า Wi-fi ใหม่อีกครั้ง 

Canon PIXMA G3010 Error Code E33 Support Code
รหัสผิดพลาด E33 ไม่พบเลาเตอร์แบบไร้สายในระหว่างการค้นหา ปิดเครื่องพิมพ์และเริ่มตั้งค่าใหม่อีกครั้ง 

Canon PIXMA G3010 Error Code E34,E36 Support Code 3440 , 3441 
รหัสผิดพลาด E34,36 การเชื่อมต่อ Wi-fi โหมดง่ายล้มเลหว ให้ลองติดตั้งใหม่อีกครั้ง

Canon PIXMA G3010 Error Code E31,E37 Support Code
รหัสผิดพลาด E31,E37 การตั้งค่า Lan แบบไร้สายไม่ถูกต้อง ให้ปิด Wi-fi ที่เครื่องก่อนและลองติดตั้งผ่านไดร์เวอร์ทำตามคำแนะนำอีกครั้ง

Canon PIXMA G3010 Error Code E38 Support Code
รหัสผิดพลาด E38 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเลาเตอร์แบบไร้สาย ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Lan ได้  ตรวจสอบรหัสเลาเตอร์ที่ใส่ว่าถูกต้องหรือไม่ 

Canon PIXMA G3010 Error Code E39 Support Code 495A
รหัสผิดพลาด E39 เกิดข้อผิดพลาดของเครื่องข่าย ปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 30 วินาที จากนั้นเริ่มใหม่ 

Canon PIXMA G3010 Error Code E45,46,47,48,49,50,51,52 Support Code 495A
รหัสผิดพลาด E45,46,47,48,49,50,51,52 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องข่ายได้ กดปุ่ม OK ที่เครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 

Canon PIXMA G3010 Error Code E53 Support Code
รหัสผิดพลาด E53 ข้อมูลที่ลองทะเบียนไว้กับ Google Cloud Print ถูกลบ กดปุ่มดำหรือสี ที่เครื่องพิมพ์ เพื่อเริ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง 

Canon PIXMA G3010 Error Code E54,55,56 Support Code
รหัสผิดพลาด E54,55,56 เครื่องพิมพ์ลงทะเบียนที่  IJ Cloud Printing Center และ Google Cloud Print ล้มเหลวให้กดปุ่ม OK เพื่อเริ่มใหม่  หรือระบบไม่รองรับ

Canon PIXMA G3010 Error Code E57 Support Code 2900
รหัสผิดพลาด  E57 การสแกนการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ล้มเหลว ตรวจสอบตำแหน่งที่วางกระดาษว่าถูกต้องหรือไม่ งานพิมพ์ต้องไม่เลอะ ตรวจสอบขนาดกระดาษควรจะเป็น A4 ตรวจสอบว่าการพิมพ์ถูกต้องหมึกออกปกติ  หลังจากตรวจสอบให้ลองใหม่อีกครั้ง 

Canon PIXMA G3010 Error Code E60 Support Code 1640
รหัสผิดพลาด  E60 ระดับหมึกเหลือน้อย หากต้องการพิมพ์ต่อให้กดปุ่ม ดำหรือสีที่เครื่องเพื่อเริ่มการพิมพ์ต่อ และเติมหมึกให้เต็ม 

Canon PIXMA G3010 Error Code E62 Support Code
รหัสผิดพลาด  E62 การสแกนผิดพลาด ยกเลิกการสแกน เช็คการตั้งค่าและเริ่มสแกนใหม่อีกครั้ง 

Canon PIXMA G3010 Error Code P02 Support Code 5100
รหัสผิดพลาด  P02 เกิดข้อผิดพลาดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้
เปิดฝาสแกนตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่บริเวณทางวิ่งของหัวพิมพ์หรือไม่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง
ติดตั้งตลับหมึกใหม่อีกครั้ง 

Canon PIXMA G3010 Error Code P07 Support Code 5B00,5B01
รหัสผิดพลาด  P07 แผ่นซับหมึกเต็ม แผ่นซับหมึกเต็มคืออะไร ปกติแล้วเครื่องพิมพ์ระบบ inkjet ที่ใช้หมึกเป็นของเหลวจะมีที่ทิ้งหมึกอยู่ใต้เครื่องเครื่องจะมีหน่วยนับเมื่อถึงกำหนดที่ตั้งไว้ก็จะตัดการทำงานทั้งหมดเพื่อให้เราเปลี่ยนที่ทิ้งหมึกนั้นเอง โดยจะเต็มไว้หรือช้าขึ้นอยู่กับการใช้งาน หากมีการล้างหัวพิมพ์บ่อยๆก็จะเต็มไว้วิธีแก้ รุ่นนี้สามารถกดที่ตัวเครื่องได้แต่ต้องระวังหากกดผิดเราต้องแฟลชรอมของเครื่องใหม่ซึ่งจะยุงยากพอสมควร หากไม่มั่นใจไม่แนะนำให้ทำเองหรือยังไม่ได้ต่อหมึกทิ้งออกมาด้านนอกตัวเครื่องแนะนำให้ส่งร้านทำให้และให้ร้านต่อขวดหมึกทิ้งออกมาเวลาเต็มครั้งหน้าเราจะได้แก้เองได้ 
วิธีแก้ซับหมึกเต็ม Canon G3010 
1.กดปุ่มรูปเครื่องมือค้างไว้ จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่อง เมื่อกดปุ่มเปิดให้ปล่อยมือจากปุ่มเครื่องมือจากนั้นกดปุ่ม Stop 5 ครั้ง มือปุ่มเปิดยังกดค้างไว้  จากนั้นรอสักครู่ 
2.รอจนไฟขึ้นสีเขียวค้าง จากนั้นกดปุ่ม Stop 5 ครั้ง  หากกดถูกต้องไฟสีส้มจะติด
3.กดปุ่มเปิด 1 ครั้ง เครื่องจะพิมพ์กระดาษออกมา 1 แผ่น  โดยจะพิมพ์ 0000 
4.กดปุ่ม Stop 3 ครั้ง  และกดปุ่มเปิด 1 ครั้ง  เครื่องจะพิมพ์รายละเอียดของอีรอมของเครื่องออกมา
5. กดปุ่มปิดเครื่อง  เสร็จขั้นตอนการแก้ซับหมึกเต็ม

Canon PIXMA G3010 Error Code P08 Support Code 5200,5205,5206 
รหัสผิดพลาด  P08 บางทีก็เป็นที่ซับหมึกเต็มก็ให้แก้แบบ P07 แต่บางครั้งเกิดจากหมึกในตลับมีน้อยเกินไปให้เราเต็มหมึกเข้าไปในตลับหมึกก็จะหาย 

Canon PIXMA G3010 Error Code P03,P05,P06,P09,P22,P26,
P27,P28,P29 Support Code 5011,5012,5050,5400,5700,6000,6800,6801,6900,6901,
6902,6910,6911,6930,6931,6932,6933,6936,6937,6938,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946
เกิดข้อผิดพลาดของกลไกเครื่องพิมพ์เอาปลั๊กไฟออกทิ้งไว้สักครู่แล้วเริ่มใหม่ 

บาทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

canon PIXMA G3010 EP1 รีวิว  / Canon PIXMA G3010 EP1 review 
canon PIXMA G3010 EP2 ดาวน์โหลดไดร์เวอร์และวิธีติดตั้ง  /  Download driver and installation method
canon PIXMA G3010 EP3 รหัส error และการแก้ปัญหา An Error Occurs
canon PIXMA G3010 EP4 แก้ซับหมึกเต็ม E08 ,P07,P08
canon PIXMA G3010 EP5 การตั้งค่าไดร์เวอร์ การแก้ปัญหาที่ไดร์เวอร์ /Driver settings
canon PIXMA G3010 EP6 การแก้ปัญหาที่ไดร์เวอร์ /Troubleshooting at the driver

Canon PIXMA G3010 Error Code P10 Support Code B202,B203,B204,B205  เกิดข้อผิดพลาดของกลไกเครื่องพิมพ์เอาปลั๊กไฟออกทิ้งไว้สักครู่แล้วเริ่มใหม่ 


Canon G3010 ปัญหา,Canon G3010 ขึ้น P08,Canon  ไฟส้มค้าง,
เคลียร์ซับหมึก canon g2010,g3010,Canon G2010 ขึ้น E15

ข้อมูลและรูปจาก www.canon.co.th
บทความนี้เขียนโดย  http://www.general-a.net/  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Canon PIXMA G3010 EP3 error codes and solutions for An Error Occurs

When any error occurs Causing the machine to not print, there will be two types of alert codes: Support Code will alert the printer driver 321

The error code will be displayed on the device.


canon PIXMA G3010 Error Code E02 / Support Code 1000 3442 3443 3444 3445 An error code E02 is displayed on the machine, possibly due to
- Out of paper, load paper and press the Black or Color Copy button once.
- One-sided printing is complete, 1-sided, put the paper again to print in 2-sided printing mode, this cause we need to print 2-sided.

canon PIXMA G3010 Error Code E03 Support Code 1300
Error code E03 Paper is jammed in the paper slot or in the rear tray. The solution is to remove the power plug and USB cable, without much force pulling the paper from the product, pull slowly, be careful, torn paper may prevent you from pulling it all out. If unable to pull out, consult a technician. Another common reason is that something has fallen into the paper slot, check it in the slot, or if it was after we removed the paper, there is probably a problem with the paper sensor.

canon PIXMA G3010 Error Code E05 Support Code 1403,1430,1471,1476
Error code E05 The cartridge is not recognized or the cartridge is not visible. Basic fixes
1. Open the scanner lid.
2. Open the tank cover and close both color and black.


Press down on the ink cartridge lock and the printhead to eject the ink cartridge.Use a tissue or eraser to clean the circuit pattern on the ink cartridge without touching the pattern with your hands. Then slowly insert the cartridge. In order to enter the lock


Press the cartridge lock. Then close the tank and scanner lid. If not lost, it may be because of a damaged cartridge.

canon PIXMA G3010 Error Code E07 Support Code 1474, 1475
Error code E07 does not support the used cartridge. Check to see if the cartridge number is compatible with the G3010 model.If it is correct, the solution is the same as E05.

Canon PIXMA G3010 Error Code E08 Support Code 1700,1701
Error code E08 Ink absorber is almost full The ink absorber is almost full. Press the Black or Color Copy button to resume printing. But if full, must be fixed first See the solution at P07, P08.

Canon PIXMA G3010 Error Code E09 Support Code 1890
Error code E09 A protective material or tape might remain attached to the cartridge holder. Check and unpack.

Canon PIXMA G3010 Error Code E11 Support Code 4103
Error code E11 cannot be printed with the print settings set. Try to check the print settings again, if the condition is still the same, press Set as default to reset everything to factory settings.

Canon PIXMA G3010 Error Code E14 Support Code 1473
Error code E14 Ink cartridge not recognized Check the used cartridge and try to fix it by removing the cartridge, cleaning the circuit and reinserting it.

Canon PIXMA G3010 Error Code E15 Support Code 1472
Error code E15 Ink cartridge not recognized Check the used cartridge and try to fix it by removing the cartridge, cleaning the circuit and reinserting it.

Canon PIXMA G3010 Error Code E23 Support Code 3446
Error code E23 IP address compatible. Try turning the printer and router off for 15 seconds and turn it back on.

Canon PIXMA G3010 Error Code E32 Support Code
E23 Error Code Incorrect Wi-Fi Settings Press the Black or Color button added by the printer. And start the Wi-Fi setup again

Canon PIXMA G3010 Error Code E33 Support Code
Error code E33 The wireless router was not found during searching. Turn off the printer and start the setup again.

Canon PIXMA G3010 Error Code E34, E36 Support Code 3440, 3441
Error code E34,36 Easy mode Wi-Fi connection failed. Try installing it again.

Canon PIXMA G3010 Error Code E31, E37 Support Code
Error code E31, E37 Invalid wireless lan settings, turn off the Wi-Fi on the machine first and try the driver installation, follow the instructions again.

Canon PIXMA G3010 Error Code E38 Support Code
Error code E38, unable to connect to wireless router. Unable to change Lan settings. Check if the router code entered is correct or not.

Canon PIXMA G3010 Error Code E39 Support Code 495A
Error code E39 A network error has occurred. Turn the printer off for 30 seconds, and then restart.

Canon PIXMA G3010 Error Code E45,46,47,48,49,50,51,52 Support Code 495A
Error code E45,46,47,48,49,50,51,52 Unable to connect to the network.Press the OK button on the printer to resolve the error.

Canon PIXMA G3010 Error Code E53 Support Code
Error code E53 Data tried to register with Google Cloud Print has been deleted.Press the black or color button. At the printer To start registering again.

Canon PIXMA G3010 Error Code E54,55,56 Support Code
Error code E54,55,56, printer registered at IJ Cloud Printing Center and Google Cloud Print failed, press OK button to restart. Or the system does not support

Canon PIXMA G3010 Error Code E57 Support Code 2900
Error code E57 Print head alignment scan failed. Check that the paper position is correct. Print jobs must not be messy. Make sure the paper size should be A4, make sure printing is correct, ink output is normal. After checking, try again.

Canon PIXMA G3010 Error Code E60 Support Code 1640
Error code E60 Low ink level. To continue printing, press the button. Black or colored on the machine to resume printing. And fill with ink

Canon PIXMA G3010 Error Code E62 Support Code
Error code E62 scanning error. Cancel scan Check the settings and start scanning again.

Canon PIXMA G3010 Error Code P02 Support Code 5100
Error code P02 An error has occurred. Check the following.
Open the scan cover to check if there are any foreign objects in the print head runway.
Make sure the cartridges are properly installed.
Reinstall the ink tank.

Canon PIXMA G3010 Error Code P07 Support Code 5B00,5B01
Error code P07 The ink absorber is full. What is a full ink absorber? Usually, inkjet printers that use liquid ink have a waste ink tank underneath the machine, there is a unit, when the set time is reached, it will cut off all functions for us to replace the ink discard itself. It will be full or slow depending on use. If the print head is washed frequently, it will be full. This model can press on the device, but be careful if you press it incorrectly, we have to flash the ROM of the new device, which is quite difficult to mosquitoes. If you are unsure, do not recommend doing it yourself, or have not connected the ink to the outside of the machine, we suggest you send the shop to make it and let the shop connect the ink bottle to be discarded at full time so we can fix it yourself.
How to fix the Canon G3010 ink absorber full
1. Press and hold the tool icon Then press the power button. When the On button is pressed, release the tool button, and then press the Stop button five times. Then wait a moment
2.Wait until the light turns green and remains steady. Then press the Stop button 5 times, if pressed correctly, the orange light will be on.
3. Press the power button once, the machine will print a sheet of paper, which will print 0000
4. Press Stop button 3 times and press ON button once. The machine will print the machine's e-ROM details.
5. Press the power off button. The process of solving the ink absorber is full.

Canon PIXMA G3010 Error Code P08 Support Code 5200,5205,5206
P08 error code Sometimes the ink absorber is full, then fix the P07, but sometimes it is caused by too little ink in the cartridge that we fill the ink into the cartridge, it will disappear.

Canon PIXMA G3010 Error Code P03, P05, P06, P09, P22, P26,
P27, P28, P29 Support Code 5011,5012,5050,5400,5700,6000,6800,6801,6900,6901,
6902,6910,6911,6930,6931,6932,6933,6936,6937,6938,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946
A printer mechanism error has occurred. Leave the power plug out for a while and restart.

Other related statements

Canon PIXMA G3010 EP1 review / Canon PIXMA G3010 EP1 review.
canon PIXMA G3010 EP2 Download driver and installation method
canon PIXMA G3010 EP3 error Code An Error Occurs
canon PIXMA G3010 EP4 Error Code E08 ,P07,P08
canon PIXMA G3010 EP5 Driver settings
canon PIXMA G3010 EP6 Troubleshooting at the driver

Canon PIXMA G3010 Error Code P10 Support Code B202, B203, B204, B205 A printer mechanism error has occurred. Leave the power plug out for a while and restart.


Canon G3010 Problem, Canon G3010 Up P08, Canon Orange Lights Stuck,
Clear the ink absorber for canon g2010, g3010, Canon G2010 up E15.

Information and photos from www.canon.co.th
This article was written by Http://www.general-a.net/
This article is written to help users only, does not want to violate any rights, if infringement is found. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.