ทั่วไป

 

canon PIXMA G3010 EP2 ดาวน์โหลดไดร์เวอร์และวิธีติดตั้ง / Canon PIXMA G3010 EP2 Download the driver and installation method

canon PIXMA G3010 EP2 ดาวน์โหลดไดร์เวอร์และวิธีติดตั้ง  / Canon PIXMA G3010 EP2 Download the driver and installation method

Canon Pixma G3010 ดาวน์โหลดไดร์เวอร์และวิธีการติดตั้ง
กดเพื่อเริ่มดาวน์โหลดไดร์เวอร์ Canon G3010  

รองรับระบบปฎิบัติการ 

  • Windows 10
  • Windows 8.1 (x64)
  • Windows 7 (x64)
  • Windows 10 (x64)
  • Windows 8.1
  • Windows 7


คลิกที่ "ดาวน์โหลด"  จะได้ไฟล์ชื่อ mpp_-win-g3010-1_01-ea34_2 ดับเบิล้คลิกเพื่อเริ่มการติดตั้ง 

หน้าแจ้งรายละเอียดของโปรแกรม คลิก Next เพื่อเริ่มการติดตั้งภาษาอังกฤ หากต้องการเลือกภาษาอื่นๆกดที่ Language เพื่อเลือกภาษาโดยไดร์เวอร์ Canon G3010 รองรับภาษาไทย 

Select You Place of Residence  เรื่องโซนที่อยู่ หากเลือกภาษาไทยเลือก Asia 

Licens Agreement เงื่อนไขและลิขสิทธิ์ของโปรแกรมเลือก Yes 

Connection method เลือกเารชื่อมต่อที่ต้อง เลือกที่ Use the printer via USB 

Connect Cable เสียบสาย USB เปิดเครื่องพิมพ์ไดร์เวอร์จะลงไดร์เวอร์และค้นหาเครื่องพิมพ์ให้อัตโนมัติ ก็จะเสร็จสำหรับการติดตั้งแบบ USB 

การติดตั้งแบบ Wi-Fi ในหน้า  Connection method ให้เลือกที่ Use the printer with wireless LAN Connection Select this option to use the printer with wireless LAN connection และเลือกที่ Next 
Ceck Firewall ตรวจสอบระบบป้องกันของวินโดกดที่ Nxet 

Seach for Printer ค้นหาปริ้นเตอร์ กดเปิดระบบ Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์ก่อนจากนั้นเลือกที่ Automatic Search และคลิกที่ Next 

ไดร์เวอร์จะค้นหาเครื่องพิมพ์ให้อัตโนมัติ 

บาทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

canon PIXMA G3010 EP1 รีวิว  / Canon PIXMA G3010 EP1 review 
canon PIXMA G3010 EP2 ดาวน์โหลดไดร์เวอร์และวิธีติดตั้ง  /  Download driver and installation method
canon PIXMA G3010 EP3 รหัส error และการแก้ปัญหา An Error Occurs
canon PIXMA G3010 EP4 แก้ซับหมึกเต็ม E08 ,P07,P08
canon PIXMA G3010 EP5 การตั้งค่าไดร์เวอร์ การแก้ปัญหาที่ไดร์เวอร์ /Driver settings
canon PIXMA G3010 EP6 การแก้ปัญหาที่ไดร์เวอร์ /Troubleshooting at the driver


ไดร์เวอร์ Canon g3010,ดาวน์โหลดไดร์เวอร์ canon mf3010,canon g3010,Canon G3010 Driver Windows XP,ij.start.canon g3010,Canon G3010 driver,Canon G3010 wifi


ข้อมูลและรูปจาก www.canon.co.th
บทความนี้เขียนโดย  http://www.general-a.net/  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


canon PIXMA G3010 EP2 driver download and installation method / Canon PIXMA G3010 EP2 Download the driver and installation method

Canon Pixma G3010 Driver Download and Installation Method
Press to start Canon G3010 driver download.

Operating system support
Windows 10
Windows 8.1 (x64)
Windows 7 (x64)
Windows 10 (x64)
Windows 8.1
Windows 7


Click on "Download" to get a file named mpp_-win-g3010-1_01-ea34_2 Double click to begin installation.


Program details page, click Next to start the installation. English language. To select another language, press Language to select the language. Canon G3010 driver supports Thai language.

Select You Place of Residence about address zones If choosing Thai language, select Asia


Licens Agreement Program terms and copyrights Select Yes.


Connection method Select the connection name that must be selected at Use the printer via USB.


Connect Cable Plug in the USB cable, turn on the printer, the driver will install the driver and search for the printer automatically. It will be done for the USB installation.


Wi-Fi installation in Connection method page, select Use the printer with wireless LAN Connection Select this option to use the printer with wireless LAN connection and select Next.
Ceck Firewall, check Windows protection system, press Nxet.


Seach for Printer Search for the printer, press turn on the Wi-Fi system on the printer first, then select Automatic Search and click Next. 

The driver will search for the printer automatically.

Other related statements

Canon PIXMA G3010 EP1 review / Canon PIXMA G3010 EP1 review.
canon PIXMA G3010 EP2 Download driver and installation method
canon PIXMA G3010 EP3 error Code An Error Occurs
canon PIXMA G3010 EP4 Error Code E08 ,P07,P08
canon PIXMA G3010 EP5 Driver settings
canon PIXMA G3010 EP6 Troubleshooting at the driver


Canon g3010 driver, canon mf3010 driver download, canon g3010, Canon G3010 Driver Windows XP, ij.start.canon g3010, Canon G3010 driver, Canon G3010 wifi.


Information and photos from www.canon.co.th
This article was written by Http://www.general-a.net/
This article is written to help the user only, does not want to violate any rights if found infringement. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.