ทั่วไป

 

Error Code Canon Mp237

Error Code Canon Mp237
ไฟกระพริบสีส้ม Alarm Lanmp Flashes Orange
ไฟกระพริบเฉพาะสีส้มอย่างเดียว

1.Error Code 1000 Two flashes ไฟสีส้มกระพริบ 2 ครั้ง
Machine is out of paper / paper
เกิดปัญหาในส่วนของชุดดึงกระดาษหรือไม่ดึงกระดาษ นำกระดาษใส่และกดปุ่มสีหรือดำอีกครั้ง

2.Error Code 1300 Three flashes/ Paper jam
ไฟกระพริบ 3 ครั้ง  เครื่องแจ้งว่ากระดาษติด นำกระดาษออกใส่กระดาษใหม่และกดปุ่ม สีหรือดำเพื่อเริ่มงานพิมพ์ใหม่

3.Error Code 1687 Four flashes / The FINE cartridge is not installed properly
ไฟกระพริบ 4 ครั้ง  เครื่องแจ้งว่าตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง นำตลับออกมาทำความสะอาดลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่

4.Error Code 1401,1403,1485 Five flashes/The FINE Cartridge is not installed

properly./Appropriate FINE Cartridge is not installed
ไฟกระพริบ 5 ครั้ง เครื่องแจ้งว่าตลับไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้องหรือตลับที่ติดตั้งไม่สามารถเข้ากันได้ ลองนำตลับออกมาทำความสะอาดลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่

5.Error Code 1486,Error 1487 Seven flashes / FINE cartridge is not installed in the correct

position
ไฟกระพริบ 7 ครั้ง ตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง เอาตลับออกและใส่เข้าไปใหม่อีกครั้ง

6.Error Code 1700 Eight flashes / Ink absorber is almost full
ไฟกระพริบ 8 ครั้ง แผ่นซับหมึกเกือบเต็ม วิธีแก้เบื้องต้นให้กดปุ่มสีหรือดำ หากเต็มแล้วต้องใช้โปรแกรมแก้จึงจะใช้งานได้

7.Error Code 1686 Thirteen flashes / The remaining ink level cannot be detected
ไฟกระพริบ 13 ครั้ง ไม่สามารถตรวจระดับหมึกที่เหลืออยู่ได้  กดปุ่ม Stop ค้างไว้ประมาณ 30 วินาที

8.Error Code 1684 Fourteen flashes / The FINE cartridge cannot be recognized
ไฟกระพริบ 14 ครั้ง เครื่องไม่รู้จักตลับหมึกที่ติดตั้ง ให้ลองนำตลับออกแล้วใส่เข้าไปใหม่อีกครั้ง

9.Error Code 1682 Fifteen flashes / The FINE cartridge cannot be recognized
ไฟกระพริบ 15 ครั้ง เครื่องไม่รู้จักตลับหมึกที่ติดตั้ง ให้นำตลับออมาทำความสะอาดลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่

10.Error Code 1688 Sixteen flashes / The ink has run out
ไฟกระพริบ  16 ครั้ง เครื่องแจ้งว่าหมึกหมดกดปุ่ม Stop ค้างไว้ประมาณ 30 วินาทีเพื่อยกเลิกสถานะ
-----------------------

ON Lamp Flashes and Alarm Lamp Flashes Orange Alternately
ไฟสีส้มกระพริบสลับกับเขียว

1.Error Code 5100 ไฟกระพริบ 2 ครั้ง
อาจจะมีกระดาษหรือวัสดุติดอยู่ในช่องดึงกระดาษ

2.Error Code B200 Ten flashes ไฟกระพริบ 3 ครั้ง
ถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องและทิ้งไว้สักพักจากนั้นลองเสียบสายไฟเข้าไปใหม่หากไม่หายควรติดต่อช่าง

3.Error Code 5011,Error 5012,Error 5200,Error 5400,Error 5700,Error 6000,Error 6800,Error

6801,Error 5B00,Error 6930,Error 6931,Error 6932,Error 6933,Error 6936,Error 6937,Error

6937,Error 6938,Error 6940,Error 6941,Error 6942,Error 6943,Error 6944,Error 6945,Error 6946
ในกรณีจากจำนวนที่บอกมาด้านบน ให้ถอดปลั๊กไฟออกและเสียบเข้าไปใหม่หากใช้ไม่ได้ให้ติดต่อช่าง

บทความนี้เขียนโดย www.gapink.net จีแอนด์เออิ้งค์เซอร์วิส

ข้อมูลจาก

www.canon.com

canon on Screen Manual

 

คำค้น
Error Code 5011,Error 5012,Error 5200,Error 5400,Error 5700,Error 6000,Error 6800,Error

6801,Error 5B00,Error 6930,Error 6931,Error 6932,Error 6933,Error 6936,Error 6937,Error

6937,Error 6938,Error 6940,Error 6941,Error 6942,Error 6943,Error 6944,Error 6945,Error

6946,Erro 5100,Error B200,Error 1686,Error 1684,Error 1682,Error 1688,Error 1300,Error

1687,Error 1401,Error 1403,Error 1485,Error 1486,Error 1487,Error 1700,Error 1000,Error Code

Canon mp237,ไฟกระพริบ 2 ครั้ง,ไฟกระพริบ 3 ครั้ง,ไฟกระพริบ 5 ครั้ง,ไฟกระพริบ 7 ครั้ง,ไฟกระพริบ 8 ครั้ง,ไฟกระพริบ 13 ครั้ง,ไฟกระพริบ 14 ครั้ง ,ไฟกระ

พริบ 15 ครั้ง,ไฟกระพริบ 16 ครั้ง

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.