ทั่วไป

 

Error Code Faxing Canon MX366,.360

Auto redial  เครื่องกำลังรอที่จะโทรซ้ำ หมายเลขของผู้รับอาจไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับ หากไม่ต้องการรอให้ Stop

Hang up phone เครื่องไมพร้อมใช้งาน ตรวจเช็คหูโทรศัพท์ว่าวางอยู่ในช่องถูกต้องหรือไม่

Try again in black & white เครื่องผู้รับอาจจะไม่สามารถรับแฟกซ์แบบสีได้ ให้เลือกส่งแบบขาว-ดำ แทน

No tone detected สายเคเบิ้ลอาจจะไม่ได้ถูกเสียบอย่างถูกต้อง ตรวจเช็คสายเคเบิ้ล ( สายโทรศัพท์ )

Received in memory เครื่องไม่สามารถพิมพ์ได้เนื่องจากหมึกที่เหลือไม่พอที่จะพิมพ์

Busy/no signal อาการนี้อาจะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น

- สายที่ติดต่อไม่ว่าง

-หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสารที่โทรออกไม่ถูกต้อง

-เครื่องแฟกซ์ผู้รับไม่ตอบสนอง

-กดปุ่มการตั้งค่าไม่ถูกต้อง

Memory is full   หน่วยความจำเต็ม  

Change the paper A4/LTR/Legal Plain paper  ขนาดที่ตั้งค่าไม่ถูกต้อง

Fax info does not match ข้อมูลการโทรออกผิดพลาด กดยกเลิกแล้วลองใหม่

Reception rejected ผู้รับปฏิเสธการรับ

Waiting for report   ปริมาณหมึกที่เหลือไม่พอที่จะพิมพ์รายงาน

 ------

Message for Faxing Is Displayed on the LCD

Auto redial     The machine is waiting to redial the recipient's number because the line was busy or the recipient did not answer when you tried to send a document. Wait for the machine to automatically redial the number. If you want to cancel automatic redialing, wait until the machine starts dialing the number, then press the Stop button. You can also delete the document from machine's memory to cancel automatic redialing

-----

Hang up phone  

The handset is not placed in the handset cradle correctly.

Replace the handset correctly.

-----

Try again in black & white 

The recipient's fax machine is not color-compatible.

Press the Black button to resend the fax.

Alternatively, you select If incompatible, B&W for Color transmission in Advanced FAX settings under Fax settings. The machine converts color documents into black & white data if the recipient's fax machine does not support color faxing

-----

No tone detected 

The telephone line cable with a modular plug may not be plugged in properly.

Make sure that the cable is plugged in properly, and resend the fax after a while. If you still cannot send the fax, select OFF for Dial tone detect in Advanced FAX settings under Fax settings.

-----

Received in memory 

If the machine receives a fax under one of the following conditions, the machine will not be able to print the received fax and will store it in machine's memory. When the problem is resolved as described, the fax stored in machine's memory is printed automatically.

 • The amount of remaining ink is insufficient to print a fax:

  Replace the FINE Cartridge.

-----

Busy/no signal

 • The recipient's number you dialed is busy.

  Try dialing again after waiting for a moment.

 • The fax/telephone number dialed is incorrect.

  Check the fax/telephone number and dial again.

 • The recipient's fax machine did not respond (after all automatic redialing attempts).

  Contact the recipient and have the recipient check the fax machine. For an overseas call, add pauses to the registered number.

 • The recipient is not using a G3 machine.

  The machine cannot send or receive documents to/from a fax machine that is incompatible with the G3 standard. Contact the recipient and ask the recipient to check whether the fax machine is G3 compatible.

 • The touch tone/rotary pulse setting on the machine is incorrect.

  Set the machine to match the telephone line you are using.

-----

Memory is full

 

 • The machine's memory is full because it has sent/received too many documents, or a detailed document.

 • When sending a fax, divide it to resend.

 • When receiving a fax, print the received faxes stored in machine's memory or save them on the USB flash drive, delete them from the machine's memory, and have the sender resend the faxes.

-----

Awaiting doc. processing.(MX410 series)

The received faxes were not saved on the USB flash drive automatically because the USB flash drive was not inserted or because it was not writable.

Press the OK button.

The received faxes are stored in machine's memory. Insert the writable USB flash drive, then save the received faxes to the USB flash drive manually.

-----

Change the paper A4/LTR/Legal Plain paper

The page size setting is set to a size other than A4, Letter-, or Legal-size. Set Page size to A4, Letter, LTR, or Legal and Media typeto Plain paper to print received faxes.

-----

Fax info does not match

Transmission has been canceled because the machine could not detect the recipient's fax machine information or the information did not match the dialed number. This message is displayed when Check RX fax info in Security control under Fax settings is set to ON.

-----

Reception rejected

Reception has been rejected because the fax matches the fax rejection condition specified by Fax reception reject in Security controlunder Fax settings.

-----

Waiting for report

 

If the machine receives a fax under one of the following conditions, the machine will not be able to print the reports. When the problem is resolved as described, the reports are printed automatically.

 • The amount of remaining ink is insufficient to print a report:

  Replace the FINE Cartridge.

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.